7/12 Demens: Best Practice og fokus på Teknologi 2017

Udgivet d.

Detaljer

Tidspunkt 26. maj 2024 23:11
Adresse

Selandia Park 6, 4100 Ringsted

Aabentoft giver et indlæg med titlen: Stimulationmuligheder i et tidligt og senere stadie af demens

I vort oplæg vil vi tale om stimulationmuligheder i henholdsvis et meget tidligt stadie af en demensudviklingen, hvor vanskelighederne måske begynder at vise sig i forhold til fortsat at være aktiv i eget liv. Der er behov for hjælp til at kunne orientere sig i forhold til tid, sted, at kunne huske aftaler, tage initiativ og kunne gennemføre en almindelig dagligdags aktivitet. På dette stadie vil mange have gavn af kognitive hjælpemidler, som kan minde dem om og fastholde dem i tid, sted og aftaler, så de så vidt muligt fortsat kan være aktive i dagligdagen.

Udover dette vil vi også tale om stimulation senere i en demensudvikling, hvor der kan arbejdes målrettet med sansestimulation for at dæmpe og berolige urolige borgere eller omvendt stimulation for at ”vække” og aktivere mere stille og passive borgere. Mængden af sanseindtryk tilpasses den enkelte, så det rigtige niveau opnås. Forskellige former for lys, fiberoptik, vibration, lyd, musik og billedstimulation kan anvendes for at opnå velvære, nærvær og samvær.

Brug af sanserum kan også være et redskab til at stimulere hukommelse, erindringer, sprog, opmærksomhed og være et sted, hvor borgeren kan få løftet stemningslejet eller i det hele taget få reguleret deres følelser. Adfærdforstyrrelser som fx ses som vandring, rastløshed, råb og apati kan reduceres. Udover dette er et sanserum med til at fastholde de kognitive, fysiske, funktionelle, rationelle og sensoriske evner hos den demente i længere tid.

Læs mere og se hele programmet her.