Bofællesskabet Mårslet

Fokus på nærvær, velvære og udvikling

I sommeren 2020 fik Aabentoft det nye spændende projekt at designe et ca. 18 m2 stort sanserum til Bofællesskabet Mårslet. Bostedet er et tilbud til voksne med fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som har brug for betydelig og varig pædagogisk støtte og omsorg i hverdagen.

Udover at være beboernes er hjem, så er der fokus på at skabe oplevelser og lave planlagte pædagogiske forløb, som skal medvirke til fysisk, psykisk og social udvikling hos beboerne. Fagpersonalet er med til at skabe et udviklingsstimulerende miljø, hvor nærvær, berøringer og glæde er en vigtig for beboernes velvære i dagligdag.


Bofællesskabets værdigrundlag og personalets tilgang til beboerne falder godt i tråd med at have et Aabentoft Sanserum som aktivitetstilbud til beboerne.


Ønsker og løsninger til indretningen i Mårslet 

Brugergruppens meget forskellige fysiske funktionsniveauer stillede krav til at sanserummet rent praktisk skulle have en loftlift, god gulvplads samt mulighed for både at kunne sidde og ligge ned. Sanserummet er indrettet med mange forskellige elementer og effekter, så der er mulighed for at arbejde målrettet med sansestimulering både visuelt, auditivt, vestibulært, taktilt og proprioceptivt. Med udgangspunkt i den enkeltes udviklingsniveau kan rummets sansemiljø tilpasses individuelt til beboerens sanseprofil og behov. 

De smukke sansestimulerende og beroligende effekter fra boblerør, stjerneprojektor og LED baner

Brugervenligt sanserum med SHX teknologi
Med sanserummets SHX teknologi er det muligt for fagpersonalet at skabe tilpassede og målrettede sansemiljøer til den enkelte beboer. Den unikke SHX teknologi kan få alle elementerne, både de interaktive og audiovisuelle, til at arbejde sammen på en dynamisk, levende og vekselvirkende måde. Den gør det muligt at få lys, vibration og specialeffekter til at variere i styrke, udtryk og intensitet i samspil med det audiovisuelle indhold fra projektor og højttalerne. De forskellige elementer kan enten aktiveres enkeltvis eller få flere elementer til at arbejde dynamisk sammen samtidig. Læs HER

SHX Tablet – en betjeningsløsning der understøtter selvstændighed
I det daglige inddrages beboerne så vidt muligt, så de kan få størst mulig indflydelse på deres eget liv. En SHX Tablet giver beboerne mulighed for at selv at kunne interagere med enkelte elementer eller ændre sansemiljøet. Det er med til at give en følelse af selvstændighed og kontrol. Læs HER

SHX stemmesæt en sjov måde at interagere på
Som en sjov og sansestimulerende effekt valgte bofælleskabet et SHX stemmesæt. Det giver beboerne en anderledes måde for at interagere med sanserummet på via deres egen stemme. Med mikrofon kan beboeren lave deres stemme om til farver eller vibration i  sanserum. Det er fx godt til hørehæmmede eller beboere uden talesprog, så de kan opleve, at de har en stemme og at den kan bruges til at kontrollere omgivelserne. Læs HER


Fordelen ved et klassisk hvidt sanserum

Bofællesskabet Mårslet ønskede sig et sanserum holdt helt hvidt med hvide møbler, hvide paneler og vægge. Den gennemgående hvide farve i hele rummet giver nogle flere muligheder for at lege med LED-lysets intensitet for at opnå forskellige stemninger og sansestimulerende input visuelt. Den hvide farve bevirker, at alt i rummet bliver farvet i samme farve på en gang, hvorimod farvede møbler og vægge enten bliver mørkere eller ændre sig til en anden nuance. 

Med hvide møbler, vægge og paneler ændrer hele sanserummet sig i samme farvenuance

Kommunikation og stimuli med farver
Farvernes betydning spiller en vigtig rolle både på det bevidste og ubevidste plan. Forskellige farver kan påvirke vores følelser og humør. Farver er en simpel, men også en stærk måde at kommunikere og give sansestimuli på. Farver kan fx signalere en handling, påvirke humør eller forårsage fysiologiske reaktioner. Nogle farver kan hæve pulsen andre kan overanstrenge øjnene eller gøre os rolige og afslappede. Det er ofte personligt, hvilke farver vi kan lide, men det er vigtigt at være sig bevidst om, hvordan de påvirker brugeren i rummet både fysisk og psykisk.