Strandbakkehuset

Slut 2020 fik vi det meningsfulde projektet at skabe et klassisk sanserum kombineret med et sansemotorisk aktivitetsrum, som skulle være en del af det samlede tilbud til børn og forældre under indlæggelse i Strandbakkehuset. Huset er en selvstændig del af Hospice Djursland på Mols.

Strandbakkehuset er et specialtilbud til børn og unge med alvorlig sygdom – og deres familier. Rammerne omkring familierne er skabt, så de er så hjemlige og trygge som mulige. Fagpersonalet omkring familien er sammensat af sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut, læge, musikterapeut, præst og en pædagog. I tilknytning til huset er der desuden besøg af hospitalsklovne, legeheltene samt de mange frivillige. Alle faggrupper arbejder målrettet på at skabe en god hverdag med livskvalitet for familierne med fokus på lindring, liv og leg.

Den store bløde puff under fiberforhænget indeholder et vibrationselement, der følger musikkens rytme
Ønsker til sanserummets funktion

Strandbakkehusets egne ønsker til indretning og funktionen af sanserummet var at skabe et rum, som både kunne bruges som en rolig oase – samtidig med at det også skulle fungere som et aktivitetsrum. Et Aabentoft sanserum indeholder som standard altid begge muligheder i kraft af det meget alsidige indhold i multemediapakken, der ligger som grundpakke i SHX Compact systemet. Sanserummets fysiske funktion afhænger af hvilke elementer og modulmøbler, der vælges i indretningen af sanserummet. Sanserummets overordnede funktion var tænkt som en afskærmet ramme for at skabe ro, nærvær og samspil mellem forældre, barnet og eventuelle søskende. Æstetikken i det nybyggede Strandbakkehus, der er omgivet af den smukke natur på Mols, blev ført videre ind i sanserummets indretning.

Placering af spejle bag boblerøret skaber dybde – og en illusionen om at der er flere boblerør i rummet

SHX teknologien er udviklet med intentionen om at gå et skridt videre og give beboerne en fordybende og sansestimulerende oplevelse. Den unikke teknologi kan få alle elementerne, både de interaktive og audiovisuelle, til at arbejde sammen på en dynamisk, levende og vekselvirkende måde uden at skulle indstille hvert enkelt element individuelt. Systemet gør det muligt at få LED lysbanerne, lyd, vibration og specialeffekter fx boblerør til at variere i styrke, udtryk og intensitet i samspil med det audiovisuelle indhold fra projektor og højttalerne.

Valget af modulmøblerne i støvet brun, orange, blå og grønne nuancer giver rummet liv, men uden at forstyrre det rolige indtryk. Et færdigt sæt med forskellige højder på skummodulerne bestående af små trapper og ramper, er ideel til yngre børn. De er motorisk udfordrende og stimulerer barnet til kravle fx op til boblerørene eller op på vibrationssengen hen til fiberoptikken. Den store, bløde puff på gulvet samt vibrationssengen giver desuden mulighed for at lægge sig ned og slappe af.

SHX betjeningsløsningerne tablet og terning

SHX betjening er værktøjet til at starte SHX scener og kontrollerer hele rummet. Strandbakkehuset valgte tabletløsningen og den mere interaktive SHX terning, som kræver, at den bliver kastet hen over gulvet for at få sanserumsmiljøet til at ændre sig. Den brugervenlige betjeningsløsning i form af SHX-appen på tabletten, gør det muligt for personalet og brugerne nemt og hurtigt at vælge mellem forskellige sansemiljøer, men også lave ”nu og her” tilpasninger og ændringer i det valgte sansemiljø/scener i forhold til den enkelte beboers individuelle behov, ønsker og interesser. Når SHX terningen kastes, vælges der en scene i den på forhånd udvalgte samling af scener. Det er en sjov leg, hvor en eller flere børn/unge og forældre kan indgå samt være motiverende for bevægelse og tur-tagning.

Stjernehimmel og fiberoptikforhæng

Af særligt smukke, men enkle elementer, der både vækker fantasien og sætter dagdrømmeriet i gang, er vores stjernehimmelprojektor, fiberoptikforhæng og boblerør. I sanserummet er der gulvplads, så der kan køres en plejeseng ind i og fx stilles under fiberoptikforhænget. Barnet/den unge kan ligge i sengen og kigge op i himlen, nyde noget beroligende musik og taktilt mærke de fine strenge fra fiberoptikken med hænderne og på huden.

Stjerneprojektoren kaster en smuk stjernehimmel på loftet og fiberoptikforhænget stimulerer visuelt og taktilt