Tuesten Huse

Pilotprojektet ”Bedre trivsel – mindre vold”

I 2019 fik vi det nye projekt at være med til at designe et sanserum til det social psykiatriske bosted Tuesten Huse v. Aarhus. På bostedet er det borgeren, som er i fokus og der arbejdes målrettet på at skabe trivsel i dagligdagen bl. a. med henblik på at forebygge voldepisoder. Det er beboere, som ofte har svære psykiske diagnoser og sociale vanskeligheder og en del har endvidere et skadeligt brug af rusmidler. Tuesten Huse var et af tre bosteder, der medvirkede i pilotprojektet “Bedre trivsel – mindre vold”, fordi antallet af trusler og voldsepisoder på daværende tidspunkt tilbage i 2014 var meget højt. 

Aabentoft sanserummet var tiltænkt som værende en af flere redskaber, der skulle indgå i den ny tilgang for at nedbringe voldsepisoderne.


Sanserummet i det social psykiatriske bosted Tuesten Huse

Systematisk brug af metoderne LA2 og FIT

Tuesten Huse har som en del af pilotprojektet arbejdet struktureret med brugen af redskaberne LA2/Low Arousal 2 og FIT/Feedback Informed Treatment. Personalet bruger systematiske samtaler og skemaer – hvor de løbende er i dialog med beboerne om deres trivsel, behov og hvilke belastninger, de har i deres liv. Det har resulteret i at voldsepisoderne er faldet med over 60%. Redskaberne er fortsat en integreret del af arbejdsgangen i Tuesten Huse. Du kan læse artiklerne fra Ergoterapeuten og Politikken HER og HER

Ønsker og krav til sanserummet

Tuesten Huse ønskede sig et sanserum, som hovedsageligt skulle bruges til low arousal aktiviteter. Sanserummet skulle anvendes til at skærme beboerne og give dem ro og tryghed. Det skulle desuden bruges til arbejde med fx NADA-Akupunktur, massage samt anden taktil og proprioceptiv stimulation med henblik på at øge kropsbevidsthed og velvære. Ud fra de kriterier blev sanserummet designet med vægt på betydningen af samspillet mellem beroligende lyd, lys, billedmateriale og den sansetimulerende effekt fra et boblerør.

Sanserumsløsning og indretning

For at kunne at bruge mindre energi på teknologien og i stedet være nærværende og fokusere på beboerne, blev der blev installeret et SHX Compact System. SHX teknologien er udviklet med intentionen om at gå et skridt videre og give beboerne en fordybende og sansestimulerende oplevelse. Den unikke teknologi kan få alle elementerne, både de interaktive og audiovisuelle, til at arbejde sammen på en dynamisk, levende og vekselvirkende måde uden at skulle indstille hvert enkelt element individuelt. Systemet gør det muligt at få LED lysbanerne, lyd, vibration og specialeffekter fx boblerør til at variere i styrke, udtryk og intensitet i samspil med det audiovisuelle indhold fra projektor og højttalerne.

Der medfølger altid et stort udvalg af forskelligt multimedia materiale i SHX pakken. En del af materialet består af færdige low arousal sansemiljøer/scener. Den brugervenlige betjeningsløsning i form af SHX-appen på tabletten, gør det muligt for personalet og beboeren nemt og hurtigt at vælge mellem forskellige sansemiljøer, men også lave ”nu og her” tilpasninger og ændringer i det valgte sansemiljø/scener i forhold til den enkelte beboers individuelle behov, ønsker og interesser. Sanserummet er indrettet med forskellig sansestimulerende siddemøbler som en kuglestol, massagestol og en almindelig gyngestol. De forskellige muligheder gør at beboerne frit kan vælge, hvad der føles bedst og mest afslappende.