Kognition

I Danmark kan borgere med varige nedsatte funktionsevner få bevilget hjælpemidler for at borgeren skal kunne leve så normalt og selvstændigt som muligt, og uden hjælp fra andre. Her taler vi om servicelovens §112, der netop omhandler støtte til hjælpemidler. 

Serviceloven §112 

Helt konkret står der i Bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, at:

I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Udpluk fra retsinformation.dk om serviceloven §112 og §113

Hvad vil det sige at have et kognitivt handicap?

Et kognitivt handicap omhandler funktioner indenfor hukommelse, læring, opmærksomhed, impulskontrol og fantasi. Med et kognitivt handicap, betyder det, at signalerne til hjernen bliver blokeret frem for at blive koordineret. Personen kan have svært ved sociale relationer, læring, koncentration, forståelse af tiden eller det at skrive og tælle. Hverdagen bliver ofte forvirret, og i nogle tilfælde kan det føre til angst, og meget ofte også til depression.

 

I tæt samarbejde med Abilia tilbyder vi hjælpemidler, der er udviklet for at afhjælpe funktionsnedsættelser af både fysisk og psykisk art.

Hjælpemidler til at afhjælpe funktionsnedsættelser

I tæt samarbejde med Abilia tilbyder vi hjælpemidler, der er udviklet for at afhjælpe funktionsnedsættelser af både fysisk og psykisk art.

Vi har alt fra simple hjælpemidler til at fortælle hvornår du skal starte eller hvor længe du skal være i gang med en aktivitet, til mere komplekse hjælpemidler, der hjælper dig med at få overblik og skabe struktur i hverdagen.

Det kan både være hjælpemidler, du kan sætte et fast sted i hjemmet, og som du kan tage med. Alle hjælper dig med at tage kontrol over din hverdag, og du kan føle dig tryg.

De simple hjælpemidler til at forstå tidsbegreb og orientering gennem dagen er vores populære MEMO Timer og MEMOday. 

De mere komplekse hjælpemidler, hjælper dig med at få overblik og skabe struktur i hverdagen, og er  MEMOplanner i flere størrelser, MEMO Dayboard og den nye CARY Base.

Forudsigelighed og tryghed i hverdagen, samt en øget følelse af at have kontrol over eget liv bidrager derfor til selvstændighed og succes oplevelser gennem dagen. 

Vil du se vores produkter inden for kognitive hjælpemidler? Tryk her.