Kognition

I tæt samarbejde med Abilia tilbyder vi hjælpemidler, der er udviklet for at afhjælpe funktionsnedsættelser af både fysisk og psykisk art.

Hvad vil det sige at have et kognitivt handicap?

Et kognitivt handicap, også kendt som en kognitiv funktionsnedsættelse eller intellektuel funktionsnedsættelse, refererer til en tilstand, hvor en persons kognitive evner er betydeligt nedsat. Dette kan påvirke en persons evne til at tænke, lære, forstå, huske og løse problemer selvstændigt.

Et kognitivt handicap omhandler derfor funktioner indenfor hukommelse, læring, opmærksomhed, impulskontrol og fantasi. Med et kognitivt handicap, betyder det, at signalerne til hjernen bliver blokeret frem for at blive koordineret.

Personen kan have svært ved sociale relationer, læring, koncentration, forståelse af tiden eller det at skrive og tælle. Hverdagen bliver ofte forvirret, og i nogle tilfælde kan det føre til angst, og meget ofte også til depression.

Personer med et kognitivt handicap har brug for støtte og tilpasninger for at fungere på egen hånd, og for at leve et meningsfuldt liv. Der findes forskellige former for støttemuligheder, herunder specialundervisning, terapi, sociale tjenester og hjælpemidler, der kan hjælpe mennesker med kognitivt handicap med at forbedre deres livskvalitet og integration i samfundet.

Bevilling af hjælpemidler -Serviceloven §112

I Danmark kan borgere med varige nedsatte funktionsevner få bevilget hjælpemidler for at borgeren skal kunne leve så normalt og selvstændigt som muligt, og uden hjælp fra andre. Her taler vi om servicelovens §112, der netop omhandler støtte til hjælpemidler. 

Læs mere om dette i menuen under Serviceloven §112

 

Hjælpemidler til at afhjælpe funktionsnedsættelser

Brugen af hjælpemidler kan være afgørende for personer med et kognitivt handicap for at forbedre deres livskvalitet, uafhængighed og evne til at deltage i samfundet. Disse hjælpemidler og støttemidler kan tilpasses individuelt for at imødekomme de specifikke behov hos den pågældende person.

I tæt samarbejde med Abilia tilbyder vi hjælpemidler, der er udviklet for at afhjælpe funktionsnedsættelser af både fysisk og psykisk art.

Hjælpemidler til det rette niveau

Hjælpemidler kan være alt fra simple hjælpemidler til at fortælle hvornår du skal starte eller hvor længe du skal være i gang med en aktivitet, til mere komplekse hjælpemidler, der hjælper dig med at få overblik og skabe struktur i hverdagen.

Det kan både være hjælpemidler, du kan sætte et fast sted i hjemmet, og som du kan tage med.  Alle hjælper dig med at tage kontrol over din hverdag, og du kan føle dig tryg.

Hvilke hjælpemidler anvendes

Forudsigelighed og tryghed i hverdagen, samt en øget følelse af at have kontrol over eget liv bidrager derfor til selvstændighed og succes oplevelser gennem dagen. 

Vi bruger termet “de simple hjælpemidler” om hjælpemidler, der støtter til et meget konkret og defineret behov. Det kan være til at forstå tidsbegreb, og til orientering gennem dagen. Her MEMO Timer og MEMOday populære valg. 

Hjælpemidler, der hjælper til mere komplekse behov, hjælper desuden også med at få overblik, skabe struktur i hverdagen samt til at organisere dagens aktiviteter på en ensartet og tydelige måde. Her er især MEMOplanner, der findes i flere størrelser, MEMO Dayboard og CARY Base anvendelige.

Vil du se vores produkter inden for kognitive hjælpemidler? Tryk her.