Øvre dysfagi

Dysfagi er den overordnede betegnelse for problemer med synke-spise-drikkefunktionen.

Øvre dysfagi er relateret til en lang række sygdomme og skader i nervesystemet, strukturelle eller mekaniske ændringer i mund og svælg efter hoved-halscancer samt aldersbetingede forandringer i mund og svælg hos ældre patienter med multimorbiditet.

Hyppigheden af øvre dysfagi

Hyppigheden af øvre dysfagi hos patienter i sub akut neurorehabilitering er mellem 27-61%.

Af temarapport om dysfagi fra Patientombuddet fra 2012 fremgår det blandt andet at:

Beboere på plejehjem: 60-87% af beboere på plejehjem for ældre har problemer med at synke.

Apopleksipatienter: 30% af alle apopleksipatienter har dysfagi. Omkring 15.500 danskere rammes hvert år af apopleksi. Forekomsten af dysfagi er cirka 37 – 78 procent ved akut apopleksi. Hos patienter i den akutte fase, er dysfagi/aspiration en betydende dødsårsag. Herudover lever 30-40.000 danskere med senfølger efter en apopleksi, nogle har dysfagi.

Parkinsons Sygdom og Alzheimer: 20-50% af patienter med Parkinsons Sygdom og Alzheimer har dysfagi. Der er tale om progressive sygdomme. Således er andelen af patienter med dysfagi stigende og følger sygdommens progression. Der lever i dag 6.000 patienter med Parkinsons Sygdom og 45.000 patienter med Alzheimer.

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose): 20-30% af patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) har dysfagi. For denne patientgruppe gælder, at der er tale om en hastigt progressiv sygdom, som stort set i alle tilfælde giver dysfagi. I Danmark er der omkring 400 personer med ALS, og der er cirka 130 nye tilfælde om året.

Patienter med muskelsvind: 30-60% af patienter med muskelsvind har dysfagi. Det er især patienter med diagnoserne Duchennes Muskeldystrofi og Spinale muskelatrofi type II og III som udvikler dysfagi. I Danmark opstår der cirka syv nye tilfælde af Duchennes Muskeldystrofi om året, og man regner med, at cirka 170 personer har sygdommen. Der er cirka 160 personer der har Spinale muskelatrofi type II og III.

Cerebral Parese: Herudover findes der cirka 10.000 børn, unge og voksne med Cerebral Parese, og en del af disse har betydelige problemer med synkefunktionen.


Hjælpemidler til Øvre dysfagi

Vi får mange henvendelser fra omsorgspersonale og pårørende, der spørger, hvem der kan bruge en Sippakop.

Du er altid velkommen til at spørge vores konsulenter, men for at gøre det mere overskueligt, har vi samlet vores brugere af Sippakoppen på listen herunder.

Tommelfingerreglen er, at det er alle borgere med øvre dysfagi.