Aabentoft Sanserum – Den fulde sanseoplevelseForestil dig et særligt rum, som kan tilpasses den enkelte brugers behov, interesser, funktionsniveau og sanseprofil i kombination med et unikt styresystem og betjeningsløsning, som i praksis er intuitivt og brugervenligt for fagpersonalet og brugeren. Målrettet brug af et sanserum skaber ro, tryghed og forudsigelighed for brugeren. 


Aabentoft Sanserum til alle brugergrupper

Oplev vores unikke sanserum, hvor mulighederne for at skabe interaktive sansemiljøer er uendelig. Vi designer, leverer og indretter sanserumsløsninger til bosteder, plejehjem, fødestuer, dagcentre, skoler, snoezelenrum, børnehaver, psykiatriske og somatiske hospitaler.

Et Aabentoft sanserum er brugervenligt og kan nemt tilpasses individuelt til den enkelte borgers sanseprofil samt kognitive og motoriske funktionsniveau. Sanserummet kan både anvendes specifikt til terapeutisk arbejde med low arousal regulering, sansestimulering og sanseintegration eller som et aktivitets- og træningsrum med henblik på at styrke fx leg, læring, kommunikation, sociale relationer, sansemotorik, kognitiv træning. Det er et særligt rum, hvor brugere med fx psykiatriske lidelser eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan føle sig trygge og afskærmet.


Brugervenligt sanserum i praksis

For fagpersonalet på plejehjem, bosteder, specialskoler, børnehaver, psykiatriske og somatiske afdelinger skal et sanserum være nemt at implementere i daglig praksis uden at skulle bruge for meget tid på teknik og indstilling af funktioner. Hovedformålet med brugen af sanserummet er at bruge tiden og energien på at skabe en god relation, velvære og frem for alt udvikling for borgeren.

Det er løser vores innovative og intuitive SHX Styresystem og Proximity betjeningsløsning  Det brugervenlige styresystem og betjeningsløsninger gør det nemt for fagpersonalet, så de ikke skal bruge unødvendig energi og tid på at indstille det, hver gang de tager en eller flere borgere med ind i sanserummet. Læs mere HER