Aabentoft Sanserum – Den fulde sanseoplevelseForestil dig et særligt rum, som kan tilpasses den enkelte brugers behov, interesser, funktionsniveau og sanseprofil i kombination med et unikt styresystem og betjeningsløsning, som i praksis er intuitivt og brugervenligt for fagpersonalet og brugeren. Målrettet brug af et sanserum skaber ro, tryghed og forudsigelighed for brugeren. 


Aabentoft Sanserum til alle brugergrupper

Oplev vores unikke sanserum, hvor mulighederne for at skabe interaktive sansemiljøer er uendelig. Vi designer, leverer og indretter sanserumsløsninger til bosteder, plejehjem, fødestuer, dagcentre, skoler, snoezelenrum, børnehaver, psykiatriske og somatiske hospitaler.

Et Aabentoft sanserum er brugervenligt og kan nemt tilpasses individuelt til den enkelte borgers sanseprofil samt kognitive og motoriske funktionsniveau. Sanserummet kan både anvendes specifikt til terapeutisk arbejde med low arousal regulering, sansestimulering og sanseintegration eller som et aktivitets- og træningsrum med henblik på at styrke fx leg, læring, kommunikation, sociale relationer, sansemotorik, kognitiv træning. Det er et særligt rum, hvor mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan føle sig trygge og afskærmet.

De multisensoriske rum er specielt rettet mod:

  • Mennesker med fysiske handicaps (fx rygmarvsskade, ALS)
  • Mennesker med en hjerneskade (medfødt samt senhjerneskade) 
  • Mennesker med psykiatriske lidelser 
  • Børn med indlæringsvanskeligheder
  • Børn i de tidlige udviklingsstadier
  • Downs syndrom
  • Autismespektrumforstyrrelse
  • Ældre mennesker
  • Samt mange andre udfordringer og diagnoser

Brugervenligt sanserum i praksis

For fagpersonalet på plejehjem, bosteder, specialskoler, børnehaver, psykiatriske og somatiske afdelinger skal et sanserum være nemt at implementere i daglig praksis uden at skulle bruge for meget tid på teknik og indstilling af funktioner. Hovedformålet med brugen af sanserummet er at bruge tiden og energien på at skabe en god relation, velvære og frem for alt udvikling for borgeren.

Det er løser vores innovative og intuitive SHX Styresystem og Proximity betjeningsløsning  Det brugervenlige styresystem og betjeningsløsninger gør det nemt for fagpersonalet, så de ikke skal bruge unødvendig energi og tid på at indstille det, hver gang de tager en eller flere borgere med ind i sanserummet. Læs mere HER


Nyt liv i et ældre sanserum

Har I et ældre sanserum der kunne trænge til et frisk pust? Det giver god mening at genbruge elementer der stadig er funktionsdygtige og anvendelige. Det kan fx være diverse lyselementer, en vandseng, sækkestol- eller andre siddemoduler. 
Vi tager altid gerne en drøftelse om hvilke elementer, der er mulighed for at genanvende og integrere med vores SHX system, og hvordan vi derudover kan tilføre nye elementer, som kan give sanserummet et nyt liv.

Sanserums-materiale

Er du interesseret i et sanserum og ønsker materiale du kan finde inspiration i, så er du meget velkommen til at kontakte os og så sender vi det til dig. Du kan også downloade materiale fra hjemmesiden, og have liggende på din computer eller selv printe. 

Aabentoft Sanserum – den fulde sanseoplevelse