Aabentoft Sanserum – Den fulde sanseoplevelseForestil dig et særligt rum, som kan tilpasses den enkelte brugers behov, interesser, funktionsniveau og sanseprofil i kombination med et unikt styresystem og betjeningsløsning, som i praksis er intuitivt og brugervenligt for fagpersonalet og brugeren at interagere med. Målrettet brug af sanserummets mange funktioner og kvaliteter skaber ro, tryghed, struktur og forudsigelighed for brugeren. Unikke sansemiljøer til alle sanseprofiler, funktionsniveauer og formål

Oplev vores unikke og smukke sansemiljøer, hvor mulighederne for at skabe interaktive sanseuniverser er uendelig. Vi designer, leverer og indretter sanserum til bosteder, plejehjem, fødestuer, dagcentre, skoler, børnehaver, psykiatriske og somatiske afdelinger efter jeres behov, ønsker og budget.

Et Aabentoft sanserum er bruger- og betjeningsvenligt og kan tilpasses individuelt til den enkelte borgers sanseprofil, arousal-, kognitive og motoriske funktionsniveau. Sanserummet er et særligt rum, hvor borgere med fx psykiatriske lidelser eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan føle sig trygge, velstimulerede og afgrænset i et individuelt tilpasset sansemiljø. Sanserummet kan både anvendes specifikt til terapeutisk sanseintegrationsbehandling eller som et aktivitets- og træningsrum med henblik på at styrke fx leg, læring, kommunikation, sociale relationer, motorisk- og kognitiv træning.

Hvad gør et Aabentofts Sanserum til noget særligt?

For fagpersonalet på plejehjem, bosteder, specialskoler, børnehaver, psykiatriske og somatiske afdelinger skal et sanserum være nemt at implementere i daglig praksis uden at skulle bruge for meget tid på teknik og indstilling af funktioner. Hovedformålet med brugen af sanserummet er at bruge tiden og energien på at skabe en god relation, velvære og frem for alt bedring og udvikling for borgeren.

Det er løser vores innovative og intelligente SHX Styresystem og Proximity betjeningsløsning, som gør Aabentoft Sanserum til noget særligt. Det brugervenlige styresystem og betjeningsløsningerne gør, at fagpersonalet ikke skal bruge unødvendig energi og tid på at indstille det, hver gang de tager en eller flere borgere med ind i sanserummet. Læs mere her

Introduktion og undervisning af personalet

For at komme godt i gang og udnytte sanserummets fulde potentiale, giver vi altid en grundig introduktion og vejledning. Det er vigtigt, at I bliver fortrolige med brugen af rummets funktioner og muligheder. Som supplement tilbyder vores salgskonsulent og ergoterapeut desuden et fagligt og teoretisk oplæg om ”sanserne & sanseintegration”. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at underbygge forståelsen og formålet med implementering af sanserummet på jeres institution og til jeres målgruppe. Læs mere her