Brugergrupper

Et kognitivt handicap kan berøre funktioner indenfor hukommelse, læring, opmærksomhed, impulskontrol og fantasi. Med et kognitivt handicap, kan personen have svært ved sociale relationer, læring, koncentration, forståelse af tiden eller det at skrive og tælle. Hverdagen bliver ofte forvirret, og i nogle tilfælde kan det føre til uro, angst og til depression.

Hjælpemidler til støtte, struktur og overblik mv. hjælper til at tage kontrol over hverdagen, give forudsigelighed og tryghed, så personen kan føle sig tryg og opnå succeser hver dag.

Diagnoser

Personer kan have særlige behov og funktionsnedsættelser af flere årsager, nogle er medfødte og andre erhvervet. Brugere med forskellige diagnoser kan have stor gavn af at et kognitivt hjælpemiddel, så det bliver lettere at strukturere, håndtere og styre egen hverdag. Det giver både øget tryghed, selvstændighed og deltagelse i hverdagen, både i hjemmet, på skolen og på arbejdspladsen.

ADHD, autisme, psykiske lidelser, udviklingshæmning og demens er især nogle af de diagnoser, hvor kognitive hjælpemidler kan spille en stor og afgørende rolle for at få afhjulpet de varige følger af funktionsnedsættelsen, for at væsentlig gøre hverdagen lettere i hjemmet og for at blive fastholdt til et arbejdsmarked.

Hør Jakob fortælle om diagnoser & lidelser

Her kan I møde vores konsulent Jakob, der fortæller om nogle af de udfordringer personer med kognitive vanskeligheder står overfor. Jakob slutter af med at belyse hvilke hjælpemidler vi anbefaler til diagnosen.

Læs mere om diagnoser & lidelser

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på dansk opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet. Det er en lidelse, der primært påvirker opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.

Mennesker med ADHD kan have svært ved at opretholde opmærksomhed på opgaver, være impulsive og have svært ved at sidde stille.

Hjælpemidler kan være en nyttig ressource for personer med ADHD ved at hjælpe dem med at håndtere deres symptomer, forbedre deres funktion i dagligdagen samt gøre mere selvstændige og øge deres livskvalitet.

Hjælpemidler til personer med ADHD:

Autisme

Autisme, også kendt som autismespektrumforstyrrelse (ASD) påvirker en persons evne til social interaktion, kommunikation og adfærd.

Personer, der har autisme, fortolker ting omkring sig på en anden måde end mange andre. For mange informationer på samme tid og at være social kan være svært. At fravige fra rutiner og faste måder at udføre handlinger på, kan afføde vredes- og fortvivlelsesudbrud.

Hjælpemidler kan være en værdifuld ressource for personer med autisme ved at hjælpe dem med at håndtere deres udfordringer og styrke deres evne til at deltage i samfundet og trives i deres daglige liv.

Hjælpemidler til personer med Autisme:

Udviklingshæmning

At være udviklingshæmmet indebærer, at en person har en betydelig forsinkelse eller nedsat funktionsevne i forhold til typiske alderssvarende udvikling.

Dette kan betyde forsinkelser inden for kognitive, sociale, følelsesmæssige og fysiske områder.

Udviklingshæmmelse påvirker en persons evne til at lære, forstå og udføre daglige opgaver. Det påvirker personen gennem hele livet, men gode rutiner og hjælpemidler kan gøre hverdagen lettere.

Hjælpemidler kan hjælpe en udviklingshæmmet person ved at lette deres daglige liv samt forbedre deres selvstændighed og dermed øge deres uafhængighed for andre. Hjælpemidler kan også bidrage til arbejdet for omsorgspersoner ved at gøre pleje og støtte mere effektivt.

Hjælpemidler til personer med udviklingshæmning:

Demens

Demens er en tilstand, der påvirker hjernens funktion og evne til at tænke, huske og udføre daglige opgaver.

I dagligdagen ses symptomer såsom problemer med at huske hvad familie og venner har fortalt, mange gentagelser samt det at glemme hvad den demensramte er midt i eller hvor den demensramte er på vej hen. Samtidig kan det være svært at følge med i samtaler, og i det hele taget forstå hvad der bliver talt om.

Hjælpemidler skal vælges og tilpasses omhyggeligt i overensstemmelse med den enkelte persons behov og symptomer. De kan bidrage til at forbedre sikkerheden, selvstændigheden og livskvaliteten for personer med demens og lette byrden for deres pårørende og omsorgspersoner.

Hjælpemidler til personer med demens: