Persondatapolitik

Nedenfor er A/S Aabentofts retningslinjer for indsamling af personoplysninger beskrevet. Ved at bruge hjemmesiden (www.aabentoft.dk) accepterer du at vi opsamler informationer som beskrevet nedenfor. Såfremt du har spørgsmål til nedenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig

Aabentoft er landsdækkende servicepartner indenfor Rehab branchen, hvor vi servicerer og specialtilpasser hjælpemidler oftest til personer med funktionsnedsættelser. Vi har en udviklingsafdeling, hvor vi producerer forskelligt tilbehør til hjælpemidler, fx til kørestole.

Aabentoft er dataansvarlig, da vi er en særskilt enhed, der hjælper hjælpemiddelsleverandørerne og kommunerne med at behovsafdække og konkretisere hvad en opgave indebærer for at den optimale løsning findes.

Aabentofts kontaktoplysninger er:

A/S Aabentoft
Løgtenvej 93
8541 Skødstrup
Att.: Per Aabentoft
Telefon: 86 97 53 00
Email: info@aabentoft.dk

Aabentoft udfører håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Aabentoft er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Foruden at være en service – og produktionsvirksomhed, har Aabentoft en webshop med forskellige typer af hjælpemidler, når der ved bestilling af et produkt afgives personoplysninger, så gives der samtykke til at disse informationer (herunder navn, adresse, evt. mail eller mobilnummer samt betalingsoplysninger) må blive anvendt i forbindelse med ekspedition og forsendelse af produktet.

Hvordan indsamler Aabentoft personoplysninger?

Aabentoft indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når køber et produkt fra vores webshop, vil vi behandle informationer ifm. ekspedition og forsendelse.
 • Ved tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi behandle din mailadresse.
 • For at leve op til lægemiddelstyrelsens krav om sporbarhed og dokumentationspligt på et hjælpemiddel samt for at leve op til regnskabsloven, vil vi behandle information om udført servicearbejde på hjælpemidlet, herunder navn, adresse og evt. telefonnummer.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Kameraovervågning af værkstedets facader er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere samt som tyverisikring.

Hvilke informationer indsamler Aabentoft?

Aabentoft indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer ved service på hjælpemidler
 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse ved køb på webshop
 • Kreditkortoplysninger til betaling over webshop.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Aabentoft i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. relevant information fra en kommune eller en samarbejdspartner (hjælpemiddelsleverandør) for at kunne leve op til formålet, fx at servicere eller specialtilpasse dit hjælpemiddel.

Online køb med kreditkort

Ved køb gemmer Aabentoft de oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og email), som du har oplyst, for at kunne ekspedere og sende ordre, samt ligeledes skal Aabentoft leve op til regnskabsloven.

Udover gennemførelsen af selve købet, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i købet.

Hvad er formålet med behandlingen?

Aabentoft behandler udelukkende persondata, som er nødvendige for formålet og for lovkrav. Aabentofts formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Aabentofts produkter.
 • Kontakt til dig før og under servicering og/eller tilpasning af dit hjælpemiddel.
 • Servicere/reparere dit hjælpemiddel.
 • Specialtilpasse dit hjælpemiddel.
 • Udvikle nye specialløsninger til dit hjælpemiddel ved ønske herop.
 • Yde support og undervisning i brugen af dit hjælpemiddel ved ønske herom.
 • Yde garanti af udført arbejde.
 • Opfyldelse af lovkrav, fx regnskabsloven og lægemiddelstyrelsens krav iht. hjælpemidler.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Aabentoft baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Oplyser du Aabentoft om særlige hensyn der skal tages ifm. servicering og specialtilpasning af dit hjælpemiddel mm., såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, behandler Aabentoft dem udelukkende i det tilfælde at det er nødvendigt for at kunne leve op til formålet.

I nogle tilfælde vil Aabentoft modtage relevante og nødvendige persondata fra samarbejdspartner, eksempelvis i forbindelse med at Aabentoft får en serviceopgave på dit hjælpemiddel fra en kommune eller leverandør, både for at kunne kontakte dig samt for at kunne reparere/servicere/specialtilpasse dit hjælpemiddel.

Ligeledes skal Aabentoft leve op til lægemiddelstyrelsens krav og sporbarhed og dokumentationspligt på hjælpemidler.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata Aabentoft behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført persondata
 • Du har ret til at få slettet registreret persondata, som ikke er pålagt ved lovkrav.
 • Er behandlingen af persondata baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Aabentoft efter lovgivning er pålagt at skulle behandle persondataene.

Du kan ved skriftlig anmodning til Aabentoft enten modtage en udskrift af dine persondata, få ajourført dine persondata, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine persondata.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og email. Gerne med beskrivelse af hvorvidt det er en specifik ting du ønsker indsigt i.

Du kan også kontakte Aabentoft, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Aabentoft
Holmagervej 1B
8543 Hornslet
Att.: Per Aabentoft

Aabentoft vil herefter leve op til de gældende regler om indsigt mm.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Aabentoft, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Aabentoft kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres persondata, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Hvis du ansøger om en stilling hos Aabentoft

Når du søger en stilling hos Aabentoft behandles de oplysninger, som du har givet Aabentoft i forbindelse med din ansøgning.
Det vil typisk dreje sig om almene persondata såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Oplysningerne bruges til at vurdere, om Aabentoft ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med eventuel samtale.

Dine oplysninger opbevares i Aabentofts system efter gældende regler.

Aabentoft har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene ledere og HR-afdelingen, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat i Aabentoft gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Aabentofts persondatapolitik for medarbejdere, som findes i personalehåndbogen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine persondata

Aabentoft beskytter dine persondata og har vedtaget interne politikker om sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Aabentoft har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data. Medarbejdere har desuden underskrevet tavshedspligt om persondata. Aabentofts sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret.

For at undgå datatab tager Aabentoft dagligt back up af vores servere.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko og konsekvens, vil Aabentoft underrette dig og Datatilsynet om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Udover Aabentofts interne systemer benytter Aabentoft sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger mm.

Aabentoft har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Aabentoft kan videregive beskrivelse af serviceopgaven til kommunen eller hjælpemiddelsleverandøren samt i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.
Aabentoft sletter dine personoplysninger, når det efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Deklaration af websitets brug af cookies

Formål med brug af cookies på websitet: Intern / 1. parts cookies Ekstern / 3. parts cookies
Teknisk funktionalitet ja nej
Trafikmåling ja nej
Annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.) ja nej
Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering ja nej

Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måltrafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

 • Google

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Aabentofts behandling af persondata kan du henvende dig skriftligt til:

A/S Aabentoft
Holmagervej 1B
8543 Hornslet
Att.: Per Aabentoft

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse på Aabentofts hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Maj 2018