Brugervenligt sanserum



Det er vores innovative og intelligente SHX Styresystem og Proximity betjeningsløsning, som gør et Aabentoft Sanserum til noget helt særligt.

Det brugervenlige styresystem og den intuitive betjeningsløsning gør, at fagpersonalet ikke skal bruge unødvendig energi og tid på at indstille sanserummets enkelte elementer, hver gang de tager en eller flere borgere med ind i sanserummet.


SHX Styresystem og multimedia materiale

Et Aabentoft Sanserum kan bestå af mange forskellige elementer med sansestimulerende effekter. Fx billeder, video, LED belysning, musik, lyde, vibrationer, boblerør, fiberoptik og specialeffekter m.v. Vi ønsker at vores kunder og brugere får så god og forudsigelig en sanseoplevelse som muligt, når de vælger et Aabentoft Sanserum. Det stiller krav til teknologien bagved. Det løser vores intelligente SHX Styresystem.

SHX teknologien er udviklet med intentionen om at gå et skridt videre og give brugeren en ægte, fordybende og sansestimulerende oplevelse. Den særlige teknologi kan få alle elementerne, både de interaktive og audiovisuelle, til at arbejde sammen på en dynamisk, levende og vekselvirkende måde. Den gør det muligt at få lys, vibration og specialeffekter til at variere i styrke, udtryk og intensitet i samspil med det audiovisuelle indhold fra projektor og højttalerne.

SHX Styresystemet åbner en ny verden af muligheder og giver borger og fagpersonalet mulighed for at interagere med sanserummet ved at give kontrol over sanserummets elementer enten ved at aktivere de enkelte elementer separat eller få flere elementer til dynamisk at arbejde sammen samtidig. 

SHX software pakken indeholder en stor, varieret mængde multimedia materiale klar til brug. Materialet giver inspiration til, hvordan sanserummet kan anvendes og hvilke aktiviteter, der er mulige. Der kan desuden tilføjes egne miljøer, herunder musik, lyde, billeder, videoer eller indhold taget direkte fra en USB eller fra Internettet.


Aabentoft Sanserum – Den fulde sanseoplevelse

SHX Proximity betjeningsløsning

Hvorfor vælge SHX Proximity betjeningsløsningen?
For fagpersonalet på plejehjem, bosteder, specialskoler, børnehaver, psykiatriske og somatiske afdelinger, skal et sanserum være nemt at implementere i daglig praksis uden at skulle bruge for meget tid på teknik og indstilling af funktioner. Hovedformålet med brugen af sanserummet er at bruge tiden og energien på at skabe udvikling, velvære og frem for alt en god relation til borgeren. Derfor anbefaler vi ofte SHX Proximity betjeningen som en del af vores sanserumsløsning. Løsningen gør det meget enkelt og nemt at skifte mellem funktioner samt individuelle borgertilpassede sansemiljøer til en eller flere borgere.

Sådan fungerer SHX Proximity betjeningsløsningen
SHX Proximity betjeningsløsning er unik for et Aabentofts Sanserum. Ved brug af en Proximity kortaflæser med dertilhørende kort eller objekter, kan brugere og fagpersoner interagere med sanserummet på en meget nem og intuitiv måde. Et Proximity kort/objekt og kortlæser fungerer i al sin enkelthed ligesom kontaktløs dankortbetaling. Når det præindkodet objekt eller kort, med det ønskede tema, lægges på kortlæseren ændres sanserumsmiljøet sig med det samme. Objekter og kort kan præindkodes med alle tænkelige sansemiljø-kombinationer af belysning, billeder, lyde, vibrationer, musik, boblerør og fiberoptik og specialeffekter.

SHX Proximity som terapeutiske redskab
SHX Proximity løsningen åbner op for en lang række terapeutiske behandlingsmuligheder og specifik sanseintegrationsbehandling. Det er et godt redskab til fx at arbejde med opmærksomhed, reminiscens, interaktion, tilknytning, hukommelse, årsag-virkningsrelation, kognition og kommunikation. Hver bruger kan have sit eget kort/objekter og indholdet kan nemt ændres og gradueres, hvis behandlingsmålet eller formålet med brugen af sanserummet ændres.



Proximity produktet indeholder kort og klistermærker, der hver især kan kodes og anvendes med det sansemiljø, som er sammensat med de ønskede sansetimulerende effekter og sansemiljøer. Når kortet eller klistermærket er færdigkodet, lægges det på SHX Proximity kortlæseren, og sanserummet skifter herefter det audiovisuelle indhold og alle de multisensoriske effekter automatisk. Opret fx temabestemte sansemiljøer, terapeutiske behandlingsmiljøer eller stemninger for at skabe velvære og ro.


Betjeningsløsninger

Vores sanserum kan betjenes på rigtig mange forskellige måder afhængig af borgerens motoriske- og/eller kognitive funktionsniveau. Der kan anvendes en tablet/iPad eller forskellige kontakter. Det er også muligt at styre sanserummet med et joystick eller en øjenstyring.

Aabentoft mangeårig erfaring og flerfaglige ekspertise på det velfærdsteknologiske område sikrer, at vi altid er fleksible og har mulighed for at lave kreative specialtilretninger og tænke i specialløsninger i forhold til en specifik målgruppe eller en enkelt borgers særlige behov og funktionsniveau.