Djurslandsskolen

Et frirum til den enkelte elev

I 2021 fik vi til opgave at designe et Sanserum til Djurslandsskolen i Ørum.
Skolen modtager elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder fra både indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervisningen på skolen bliver sammensat således, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og tilpasses således individuelt, så det fremmer barnets udvikling socialt, følelsesmæssigt, kognitivt og motorisk.
Skolen efterspurgte et rum, hvor der kunne faciliteres til at fremme ro, tryghed, forudsigelighed og ikke mindst være et frirum for den enkelte elev. Derudover skulle der gerne være mulighed for at bruge rummet alsidigt så der både kunne arbejdes på aktivitetsniveau, men ligeledes på kropsniveau, så der kunne trænes målrettet med fx at træne opmærksomhed og hukommelse samt at fremme bevidstheden af egen krop.

Aabentoft sanserummet var tiltænkt som værende et sted, hvor det var rart for eleverne at komme, når der var brug for en stille stund. Og ligeledes et sted hvor personalet kunne arbejde med individuelle mål hos den enkelte elev.


Det færdige resultat af skolens multisensoriske rum

Brugervenligt sanserum med SHX teknologi og alternativ betjening

For at imødekomme elevernes meget varierede behov og funktionsniveau blev der installeret et SHX Compact System. Den unikke teknologi kan få alle elementerne, både de interaktive og audiovisuelle, til at arbejde sammen på en dynamisk, levende og vekselvirkende måde uden at skulle indstille hvert enkelt element individuelt. Systemet gør det muligt at få LED lysbanerne, lyd, vibration og specialeffekter fx boblerør til at variere i styrke, udtryk og intensitet i samspil med det audiovisuelle indhold fra projektor og højttalerne. Hvilket gør det muligt for underviserne at tilrettelægge en indsats efter den enkelte elev og dennes ønsker og funktionsniveau.

Derudover var der særligt fokus på betjeningsløsninger. Dette både så personalet kan have fokus på det vigtigste – nemlig eleven! Men ligeledes så eleverne kan inddrages uanset fysisk og kognitivt funktionsniveau i at interagere med rummet og lyset, for at fremme elevens medbestemmelse, årsag-virkning tænkning mm. Af lyselementer blev der sat boblerør, fiberoptik, fiberoptisk forhæng, lampen planeten, LED spotlys og stjerner op. Med der mange varierede lyselementer kan der i rummet således nemt skabes varierede vidunderlige verdener og stemningen kan sættes efter den tilgang der ønskes.
Som noget ekstraordinært kan rummet betjenes med Grid 3, hvilket betyder at de elever, som anvender Grid Pads som kommunikationsplatform også har mulighed for at tage styring over og interagere med rummet.

Det varierede indhold i SHX systemet gør det muligt, at tilpasse rummet efter den enkelte elevs behov, både på aktivitets- og kropsniveau.

Anvendelse af rummet

Fra skolens side af, lægges der i dag én stor indsats i at få introduceret alle undervisere i rummet, og særligt når der kommer nye til. Skolens sanserum bliver brugt på daglig basis og af alle faggrupper.

Skolen anvender mest det forud programmerede materiale i SHX systemet, men ind imellem ligges der også nyt materiale ind, fx en video af skolen taget med en drone oppefra luften. Rummet bliver brugt til at arbejde med både at hæve og sænke arousal hos den enkelte elev.
Fra Aabentofts side af, er det rigtig dejligt at kunne overlevere et sanserum, hvor vi kunne imødekomme elevernes behov uanset psykisk og fysisk funktionsniveau!  

Kunne du tænke dig at høre nærmere om muligheden for at skabe et specialdesignet sanserum til jeres brugergruppe, så er du velkommen til at kontakte os for få en uforpligtigende snak.