Viden & evidens


 

 

Her på siden finder du link til forskellig litteratur, forskning samt anbefalinger fra fagfolk, Social- og Sundhedsstyrelsen, som under- bygger og relatere til brugen af sansestimuli og sanseintegration i praksis. Målrettet brug af sansestimulerende metoder, hjælpemidler
og sanserum kan give borgere med fx udviklingshæmning, demens, hjerneskade og psykiatriske lidelser mere ro, struktur og bedre livskvalitet i hverdagen samt mindske udadreagerende adfærd og reducere brugen af tvang.


Indhold

Demensområdet

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2019Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet.
Denne udgivelse handler om sansestimuli målrettet borgere med udadreagerende adfærd fx som følge af en demenssygdom. Udgivelsen udspringer af ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’, som er en del af finanslovsaftalen for 2019-2022. Læs hele udgivelsen HER


Sundhedsstyrelsen 2018 Film om sansestimuli i ældreplejen
Videnscenter for værdig ældrepleje har produceret tre film om sansestimuli, der har fokus på beroligende sansestimulering via berøring i plejesituationer og ved daglige aktiviteter. Foruden filmene har Videnscenter for værdig ældrepleje også produceret materiale, som kan bruges på fx temamøder på arbejdspladser, der ønsker at arbejde mere målrettet med sansestimulering. Se filmene HER


Indslag på TV2 Nyhederne maj 2021 – “Fokus på trivsel i ældreplejen” i Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune har siden 2014 med succes haft fokus på at bruge sansestimulerende metoder med henblik på at bruge mindre medicin til ældre med demens. Se videoklip HER


Artikel Skanderborg Kommune juni 2021 – Sanserum gør demens-ramte trygge
Siden 2018 har Skanderborg Kommune arbejdet målrettet med sansestimulation på ældreområdet. Tre ergoterapeuter med speciale i sanseintegration er blevet ansat og særlige remedier som tyngdedyne, meditativ musik og massagebolde er blevet en del værktøjskassen rundt omkring på plejecentrene i kommunen. Læs artiklen HER


Artikel i Psykiatrisk Tidsskrift september 2018 – “Skanderborg viser vejen i demensbehandling”
Hvis kommunerne mangler gode ideer til, hvordan de skal lykkes med at opfylde målet om en halvering af forbruget af antipsykotisk medicin til demente, kan de passende se til Skanderborg. Her har man landets laveste forbrug, ifølge en opgørelse fra 2016 fra Nationalt Videnscenter for Demens. Læs artiklen HER


Nationalt Videnscenter For Demens – Viden om “Sansestimulering”
Læs mere HER

Tilbage til top


Psykiatrien

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens 2021Anbefalinger for nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser.
Anbefalingerne bygger på den samlede viden om, hvordan man mindsker brug af tvang, og de beskriver samtidig de gode erfaringer med at forebygge og nedbringe tvang over for mennesker med psykiske lidelser. I anbefalingerne er der blandt andet fokus på et godt samarbejde mellem kommuner, regioner og praktiserende læger. Læs hele udgivelsen HER


Socialstyrelsen – Projekt “Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud”
Udgivelsen præsenterer erfaringerne fra et projekt til forebyggelse af voldsomme episoder og magtanvendelse på botilbud. De anvendte metoder er LA2, der er en videreudvikling af Low Arousal, og Feedback Information Treatment (FIT). Læs hele projektet HER


Artikel i Ergoterapeuten juli 2015Sanserum i psykiatrien giver ro
Sanserum giver Mie Skovmand Christensen og kollegaerne på Psykiatrisk Center Frederiksberg nye muligheder. Rummet er et led i forebyggelsen af tvang. Læs hele artiklen HER


Artikel af ergoterapeut og sansekonsulent Hanne Holmer – “Sanse-terapi kan berolige hjernen”
En særlig terapiform, der øger tolerancen over for sanseindtryk som lyde, lugte eller berøring, kan hjælpe psykisk sårbare personer, der har svært ved at bearbejde indtrykkene normalt. Læs artiklen HER


Artikel i Ergoterapeuten 2019Erfaringer fra Tuesten Huse (Aabentoft Sanserum)
Skuldrene er sænket i Tuesten Huse. Der er færre trusler og voldsepisoder på botilbuddet Tuesten Huse i Tilst ved Aarhus, efter metoderne LA2 og FIT er taget i brug. Læs hele artiklen HER


Projekt om “Nedbringelse af tvang i psykiatrien
Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark marts – august 2013. Skrevet af: Ergoterapeut Anne Kolmos og ergoterapeut Charlotte Andersen. Læs hele projektet HER

Nationalt Videnscenter For Demens – Viden om “Sansestimulering”
Læs mere HER

Tilbage til top


Hjerneskadeområdet

Specialområdet Hjerneskade Region Midtjylland – Projekt “Sansestimulation som arousal modulation”
Resumé: I Bostøtte 2 på Tagdækkervej har der i perioden 2019 og ind i 2020 været gennemført et projekt omkring sansestimulation i form af lyd, lys og billede samt en registrering af effekt/adfærd hos borgeren. Erfaringerne i og efter projektet er, at personalet har fået en større opmærksomhed på, hvad især musik/lyd kan gøre i forhold til en borgers arousal. Metode I projektforløbet har de involverede borgere fået udarbejdet en Sensorisk Profil (Sensory Profile – SP). Læs projektet HER

Tilbage til top


Sanseintegration

VISS – Viden om “Sansestimulering for at bedre Sanseintegration”
Læs mere HER


Ergoterapeutforeningen – Viden om “Sensory Profile”
Læs mere HER