Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe til os eller sende en mail. Vi træffes på telefon 86 97 53 00 mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 16.00. Fredag kl. 8.00 – 15.30 eller på mail: info@aabentoft.dk.

Har du brug for at kommunikere med os via sikker mail, så kan vi kontaktes på: sikkermail@aabentoft.dk.

Andreas Krohn
Dorte Sylvest Aggerlin
Henrik H. Andersen
Jesper T. Larsen
Kasper Thorup
  • Kasper Thorup
  • Administration
Kate Rasmussen
Kenny Andreassen
Lene Paulli
Marlene P. Rasmussen
Martin Thorup
Mathias N. Lind
Merete Funder
Michael Werge
Ole Skallerup
Per Aabentoft
Per Hansen
Per Kroer
Peter Jensen
Rasmus H. Koch
Steen Jørgensen
Steen René Christiansen
Sven Erik Frederiksen
Thomas Brast