Personoplysninger

Aabentoft vægter beskyttelsen af personoplysninger højt. Vi ønsker at informere vores kunder og slutbrugere om, at vi ikke opbevarer personoplysninger, med undtagelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med historik, herunder produktregistrering og service.

Det er vigtigt at understrege, at vi opretholder en omfattende historik over medicinsk udstyr klasse 1 i overensstemmelse med kravene i Medical Device Regulation (MDR). Denne historik opbevares i op til 10 år for at imødekomme regler og standarder inden for medicinsk udstyr. Denne praksis sikrer ikke blot overholdelse af lovgivningen, men understreger også vores engagement i at opretholde højeste standarder for kvalitet og sikkerhed.

Vores tilgang til databeskyttelse og opbevaring af information er grundig og i overensstemmelse med gældende love og regler. Hvis der er spørgsmål eller bekymringer vedrørende databeskyttelse, er vores team altid til rådighed for at give yderligere oplysninger og assistance.

Har du spørgsmål, kontakt Per Aabentoft eller Marlene Rasmussen, 86 97 53 00.