Simpel ASK

Vores samarbejdspartnere fra Smartbox har udarbejdet nogle gode strategier når man arbejder med personer uden talesprog. I daglig tale kalder de dem for “Simple AAC”. Vi har oversat dem her til “Simpel ASK”.

Synliggør
Interessant
Måned efter måned
Pause
Eventyrlyst
Lær sproget

Altid tilgængelig
Suppler nye ord
Kommentér

= SIMPEL ASK


Synliggør: Peg på symboler mens du taler

Ved at pege på de rette symboler, mens du taler til en ASK-bruger, hjælper du med at fremme forståelsen for symbolerne. Du kommer til at fungere som en rollemodel. Det er ikke vigtigt at pege på alle ordene, men bare de mest centrale i det du siger.

Hør Jess fra Smartbox fortælle om Synliggør/Show her.

Interessant: Sørg for at gøre det sjovt og motiverende

Det er vigtigt at fastholde motivationen for at brugen af et ASK hjælpemiddel bliver en succes. Derfor er det godt at bruge ting som er interessant for brugeren. Vi lærer bedst når vi er motiverede og finder det interessant.

Hør Keira fra Smartbox fortælle om Interessant/Interesting her.

Måned efter måned: At lære ASK tager tid

Nogle brugere har behov for flere måneder af at se rollemodeller benytte sig af ASK og se og høre det i brug, inden de selv begynder at bruge det. Er det også helt okay – og normalt!

Hør Kerry fra Smartbox fortælle om Måned efter måned/months and months her.

Pause: Giv det tid

Det kan tage længere tid at bearbejde det som bliver sagt og at respondere på det. Ved at du giver en pause viser ASK-brugeren at det er deres tid til at tale. En god huske regel er at tælle til 10 inde i dit hoved, så du er sikker på at pausen er lang nok.

Hør Melanie fra Smartbox fortælle om Pause her.

Eventyrlyst: Giv tid til at udforske

Ved at give tid til at spille eller lege med deres hjælpemiddel er helt okay! Det er faktisk rigtig vigtigt at give dem tid til at udforske hvad man kan med det.

Hør Andrea fra Smartbox fortælle om Eventyrlyst/Explore her.

Lær sproget: Lær dem forskellige typer af ord

Husk på hvorfor det er vi bruger vores sprog. Det er ikke kun til at spørge om noget. So lær dem flere forskellige ord og sætningsstartere og hvordan man kan bruge dem – som f.eks. at kommentere, protestere, stille spørgsmål og meget mere.

Hør Chris fra Smartbox fortælle om Lær sproget/Language her.

Altid tilgængelig: Sørg for at ASK er tilgængeligt

Ligesom vi selv altid har en stemme, så bør ASK brugere også have den mulighed. Det kan være at de både har en high-teck løsning og en low-tech løsning. Men som udgangspunkt bør det altid være tilgængeligt!

Hør Amanda fra Smartbox fortælle om Altid tilgængelig/Always Available her.

Suppler nye ord: Tilføj flere ord

Når en ASK bruger begynder at bruge deres kommunikationshjælpemiddel, der er det vigtigt at understøtte udviklingen af sproget ved at tilføje flere ord undervejs. Som f.eks. hvis en bruger fortæller et ord, så gentag det ord og tilføj et ord mere.

Hør Son fra Smartbox fortælle om Suppler nye ord/Add words her.

Kommentér: Byt spørgsmål ud med kommentarer

Spørgsmål kan være udfordrende at få og i stedet for lærende. Så i stedet for at stille spørgsmål som vi i forvejen kender svaret på, så sig svaret i stedet for. Eller blot kommentere på hvad der sker.

Hør Alicia fra Smartbox fortælle om Kommenter/Comment her.

Vil du vide mere om Simple AAC? Så download “Getting Started Guide” nedenfor