Oleksandr

Oleksandr (også kaldet for Sasha) er kommet til Danmark fra Ukraine. Aabentoft blev kontaktet af den kommunale sagsbehandler, da den unge mand ikke har et talesprog og meget begrænsende muligheder for at kommunikere med sin omverden på. Vores konsulent tog en blanding af forskellige alternative betjeningsløsninger under armen og introducerede både bruger, familie og sagsbehandler for de muligheder der findes. Der blev afprøvet joystick til hånden og et til næsen. Men det som gav det bedste resultat for ham, var en øjenstyret Grid Pad.

Men denne sag var lidt anderledes. For både Oleksandr/Sasha og familie kan ikke tale dansk, men derimod russisk og krævede derfor en tolk til afprøvningen. Efterfølgende har han nu fået en Grid opsætning på russisk (kyrillisk alfabet), og med ét tryk på en celle, kan han få den skrevne sætning læst op på dansk (via Google Translate). Nu kan han både kommunikere med sin familie på russisk og få kommunikeret med danske sætninger til os andre. Tastaturet er den russiske udgave af Text Talker.

Billederne er fra selve afprøvningsdagen, hvorfor han både sidder med joystick og øjenstyring.

Produkter