Service og reparationer

Aabentoft tilbyder alle former for reparation og service på alle typer af APV-hjælpemidler og kørestole, både elektriske og manuelle. Vores 11+ teknikere er på vejene alle ugens hverdage, og kører i hele Danmark.

 • Landsdækkende kørende service/reparation af alle typer hjælpemidler
 • Service/reparation af hjælpemidler på et af vores værksteder
 • Klargøring/ombygning af genbrugshjælpemidler til recirkulering
 • Samarbejdsaftale om fast supplement til depotets egne teknikere
 • Udlejning af en tekniker en hel dag – på depotet eller i servicebilen
 • Elektronikafdeling til fejlfinding og reparation af elektronik
 • Support & sparring

Vores teknikere er alle dygtige fagfolk, der sætter en ære i at udføre et seriøst stykke arbejde, og er naturligvis udstyret med servicebiler, med alt relevant værktøj, specialværktøjer og de mest gængse reservedele. Kan opgaven ikke løses på stedet, tager vi opgaven med til et af vores værksteder – eller låner gerne en lift på et hjælpemiddeldepot.

Vi har et bredt udvalg af originale reservedele på lager, på vores 2 lagerlokationer i henholdsvis Hornslet og Brøndby, så vi kan løse opgaverne i en fart.

Alle vores teknikere er uddannet i opsætning af – og programmering på de gængse styringer.

Vi bestræber os på kun at udføre reparationer, der er økonomisk ansvarlige.
Støder teknikeren på en opgave, hvor der er i tvivl om hvorvidt det er rentabelt at lave
reparationen, tager vi selvfølgelig kunden med på råd.

For at sikre at kravene i forbindelse med MDR er opfyldt, dokumenterer vi alle opgaver.

 • Fejlmelding/opgavebeskrivelse
 • En udførlig beskrivelse af hvad teknikeren har lavet
 • En opgørelse over hvilke dele der er brugt på opgaven
 • Hjælpemidlets serienummer
 • Billeddokumentation hvis det er relevant
 • Registreret hos Lægemiddelstyrelsen

Alt bliver gemt i vores CRM-system, så vi altid har historikken på de opgaver vi har udført og
sporbarhed på de reservedele, der er brugt.