Undervisning og webinarer


Instruktion i brugen af jeres nye Aabentoft Sanserum

For at komme godt i gang og udnytte sanserummets fulde potentiale, giver vi altid fagpersonalet en grundig instruktion og vejledning. Det er vigtigt, at I bliver fortrolige med brugen af rummets funktioner og muligheder. Vi nyder hver eneste gang at give vores kunder en magisk oplevelser i de mange forskelligartede og smukke sanseuniverser. Legen med farver og effekterne fra de forskellige elementer, er vigtig for at kunne udnytte sanserummets fulde potentiale efterfølgende.

Vi anbefaler, at I udvælger nogle medarbejder, som får et mere dybdegående tekniske og praktisk kendskab og ansvar for sanserummet i det daglige, mens resten af personalet får en generel introduktion og evt. undervisning i “sanser og sanseintegration”, som beskrevet nedenfor. 

Besøg i Generationernes Hus og instruktion i brugen af deres nye Aabentoft Sanserum

Undervisning i Sanser & Sanseintegration

Vi tilbyder som supplement til et køb af et Aabentoft Sanserum et undervisning af vores ergoterapeut/salgskonsulent i sanser & sanseintegration. Undervisningen er et fagligt og teoretisk oplæg, som  relatere til praksisbrugen af sanserummet.  En naturlig og praksisnær brug af et sanserum i dagligdagen optimeres gennem viden om vores sansesystem.

Tilrettelæggelse af indhold i undervisningen
Vi tilrettelægger undervisningen, så det er tilpasset jeres brugergruppe og behov. Et sanserum kan anvendes på rigtig mange forskellige måder og består af indtil flere elementer med forskellige effekter med auditiv, visuel, taktil og proprioceptiv sansestimuli. Det kan anvendes både specifikt til terapeutisk sanseintegrationsbehandling eller som et aktivitetsrum med henblik på at styrke fx leg, læring, kommunikation, reminiscens, sociale relationer, motorisk- og kognitiv træning.   

Sansernes betydning i dagligdagen
Evnen til at integrere de sansestimuli, som vi modtager fra egen krop og omgivelserne samt sorterer og bearbejder dem, kan være påvirket eller svækket af mange forskellige årsager. Undervisningen er tilrettelagt, så personale får en basisviden om, hvordan vores sanser og sansesystem fungerer og påvirkes både gennem af egen krop og af omgivelserne. 

Eksisterende kunde
Har I allerede et Aabentoft sanserum installeret, så er I også velkommen til at kontakte os og få undervisning. Vi bidrager gerne med sparring og inspiration til hvordan sanserummet kan implementeres bedst muligt i borgernes hverdag.


Webinar

Vi arbejder på sigt på, at vi løbende kommer til at afholde forskellige faglige og praktiske webinarer om emner relateret til sanserum. Fx med emnerne: “Sanser og Sanseintegration”, “Hvad er og kan et Aabentoft Sanserum?”, “Tips og tricks til praksis”.

Vi arbejder desuden på, at vi kan invitere nogle eksterne foredragsholdere, som kan bidrage med kendskab og viden, om brugen af sanserum, sansestimulation samt relevante metoder i praksis.