Langagerskolen

Sensorisk åndehul for eleverne

Langagerskolen er en kommunal specialskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD og derudover en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser.
Her går ca. 260 elever fordelt på 0.-10. klasse og børnene er derfor mellem 6-16 år. Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra pædagogiske metoder, hvor målet er at den enkelte elevs potentiale, ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt.

Skolen retter henvendelse til Aabentoft i efteråret 2023, idet de er blevet en del af et projekt i Århus kommune, der er finansieret af den Velfærdsteknologiske OPI-pulje.
Det skal afprøves om brugen af individuel tilpasset sansestimuli kan forebygge og reducere hændelser med udadreagerende adfærd samt bidrage til øget livsmestring og livskvalitet hos den enkelte elev. Ligeledes om dette kan være med til, at forbedre arbejdsmiljøet for personalet.
Skolen har et stort ønske om muligheden for et sensorisk åndehul, som kan anvendes efter den enkelte elevs behov og sanseprofil.  

Af sanseelementer ses Planeten, en fiberoptik, en Kontakt 6 samt en UV lampe med en sensorisk UV taske.

En mobil løsning

Idet skolen ikke har et oplagt rum, som kan anvendes som et sensorisk rum har de brug for en mere mobil løsning med sanseelementer, som kan flyttes med ind i klasseværelserne ved behov og specifikke indsatser.
De har brug for sanseelementer, hvor der kan arbejde med at hæve og sænke arousal niveauet og hvor de også kan arbejde med opmærksomhed, koncentration mm. Derfor valgte de af elementer; lampen “Planetten“, en fiberoptik på 3 m, en Kontakt 6 til farveskift af disse to lyselementer, samt en UV lampe med en Sensorisk UV taske med dimseting.

Børn med sensoriske udfordringer

Hos børn med autisme spektrum forstyrrelser og/eller ADHD diagnose, ses det ofte at der er en sensorisk overbelastning, hvilket betyder at deres krop er på “overarbejde” og dermed i en stresstilstand. Når en krop er sensorisk overbelastet, kan det være svært at mærke sig selv og sin egen krop, og det vil sige at regulere arousal niveauet og dermed at agere hensigtsmæssigt i diverse situationer.

Når et barn har svært ved at bearbejde og sortere sanseindtryk, vil det ofte blive forstyrret af verdenen omkring sig. Barnets hverdag, koncentration- og indlæringsevne bliver påvirket i en negativ retning og barnet kan få forskellige sanseintegrationsudfordringer. Hvilket kan komme til udtryk som fx tøj der driller, urolig og usammenhængende søvn, svært ved at koncentrere sig om en aktivitet, motorisk uro, højt konflikt niveau med kammerater osv.

Det er for denne målgruppe på Langagerskolen derfor yderst relevant at arbejde målrettet med sansestimulering for at forbedre elevernes selvregulering, affektregulering, koncentration, opmærksomhed, kropsbevidsthed samt kropsafgrænsning. Hvilket vil skabe bedre forudsætninger for elevernes faglige- og sociale udvikling og generelle trivsel.

Her hos Aabentoft ser vi frem til at følge projektet på siddelinjen.
Har du brug for mere viden og sparring på området, og kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at skabe et specialdesignet sanserum/eller mere mobil løsning til en specifik borgergruppe, så kontakt os endelig for en uforpligtende samtale eller book et konsulentbesøg.