Dagtilbuddet Lundtoftevej


I april måned 2023 afleverede vi et sensorisk rum til Lundtoftevej i Hjørring, som er et nyopstartet dagstilbud til mennesker med multiple funktionsnedsættelser.
De borgere der kommer i tilbuddet, har brug for tæt støtte til udvikling af og deltagelse i forskellige aktiviteter. De individuelle aktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov, mål og ønsker.
Flere har ikke et verbalt sprog og størstedelen er kørestolsbrugere.
Dagstilbuddets vision er at borgerne hver dag tager hjem med et smil på læben.

Dagstilbuddet tog kontakt til os her hos A/S Aabentoft idet de ønskede at etablere et sanserum i de nye lokaler. Personalets erfaring fra tidligere var nemlig, at hvis der er fokus på borgernes neurologiske processer, er det medvirkende til trivsel, velvære og udvikling.
Derfor besøgte vi Dagstilbuddet for at høre nærmere om deres behov for indhold, for en sparring af muligheder samt for at tage mål af rummet.
Det overordnede formål af rummet, skulle være muligheden for at have en Low arousal tilgang til borgerne. Men samtidig skulle der også være mulighed for at deltage i aktiviteter.

De bløde modulmøbler i Dagstilbuddets nye sansehjørne er holdt i en hvid farve, for at imødekomme muligheden for en low arousal tilgang. På samme tid, giver den neutrale farve gode muligheder, for at anvende farverne til stemningsskift.

Et ønske om brugervenlighed samt borgerinddragelse  

Det er yderst vigtigt for dagstilbuddet at anvendelsen af sanserummet skal være brugervenligt, så personalet kan føle sig fuldstændig trygge i brugen heri. Det skal være overskueligt og nemt at gå ind og starte op og komme i gang med en indsats.
Derfor blev der installeret et SHX Compact system, hvor sammenspillets mellem rummets elementer; lys, lyd, vifte samt UV tilpasser sig den valgte scene. Derved skal personalet eller borgeren kun vælge scene alt efter dagens mål for tiden i sanserummet. Med et Compact system medfølger der altid en tablet til at vælge scene, men udover dette valgte stedet en SHX Proximity kortlæser som betjeningsmulighed. Ved denne simple betjeningsløsning, skifter scenen (og derved lys, lyd mm.) alt efter hvilket kort der placeres på kortlæseren.
Derudover valgte de en betjeningsløsning mere i form af en Kontakt 6 som kan ændre rummets scene eller kun lysets farve på et element af gangen, såsom Fiberoptikken eller Boblerøret, hvis det er ønsket.
Det er ikke usædvanligt at der ønskes flere betjeningsmuligheder og dette er også det mest optimalt da det giver større mulighed for borgerinddragelse. Således kan der vælges den betjeningsløsning som borgeren har motorisk og/eller kognitiv funktionsniveau til at kunne anvende. Betjeningsløsningerne gør rummet meget brugervenligt.

Deltagelse i aktivitet

Endvidere ønskede Dagstilbuddet et mere aktivitetsbaseret indhold i rummet, med mulighed for træning af specifikke mål og indsatser hos borgerne. I indholdet af Compact systemet ligger der forskellige aktivitetsbaserede scener samt historier. Ved at stedet derudover har valgt forskellige betjeningsløsninger åbner det op for målrettet terapeutisk intervention med et specifikt mål. Det er gode redskaber til for eksempel at arbejde med; opmærksomhed, interaktion, tilknytning, årsag-virkning, kommunikation mm.
I sanserummet blev der også opsat et UV spotlight, som er med til at skabe en helt speciel stemning. Den kan med fordel sammensættes sammen med den Sensoriske UV-taske for både at træne koncentration, opmærksomhed samt den taktile sans igennem leg og aktivitet.

Før Dagstilbuddet tog rummet i brug fik personalet undervisning i anvendelse af de valgte betjeningsløsninger og indholdet i selve SHX Compact systemet. Dette tilbyder vi altid når vi overleverer et Aabentoft sanserum, for at øge muligheden for at komme godt i gang med at anvende rummet.

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at skabe et specialdesignet sanserum til en specifik borgergruppe, så kontakt os endelig for en uforpligtende samtale eller book et uforpligtende konsulentbesøg.