Genoptræning

Ved genoptræning aflaster armstøtten ergoterapeuten i det hårde fysiske arbejde, idet brugeren selv holder og træner armen. For både patienten og terapeuten betyder det, at en bevægelse kan udføres flere gange uden at man blive træt.

Armstøtten varieres nemt i indstillingen, så graden af vægtkompensation følger borgerens udvikling i genoptræningsforløbet.

Fysisk opnår patienten ny bevægelighed i albue- og håndled og får opbygget muskler og finmotorik hurtigere.

Under neurologisk genoptræning fremmer armstøtterne motorisk læring gennem genkendelige aktiviteter fra hverdagen som at løfte en kop og smøre et stykke brød. Patienten kan gentage flere løft og bevægelser og derved fremme indlæringen af funktioner, der er gået tabt.

Når patienten er klar, kan armstøtten tages med ud af træningslokalet og monteres på fx en kørestol eller sengebord og bruges til træning af aktiviteter i løbet af dagen dagen.