Cosmo aktiviteter og spil

Har du endnu ikke hentet app’en? Hent “Cosmo Training” i Appstore

Udforskning

Rør ved den lysende Cosmo, så vil din yndlingsmusik spille i denne ’Årsag og Virkning’-aktivitet. Forstærk oplevelsen vha. valgmuligheden Effekter, der får lyden til at ændres, alt efter hvor hårdt man trykker på Cosmoen. Det er virkelig fascinerende!

Færdigheder: Årsag/virkning, turtagning, udtrykke præferencer, grovmotorisk kontrol, rum/retning sans, musikalsk forståelse.

Fyrværkeri

Fyrværkeri er en sjov og interaktiv ’Årsag og Virkning’-aktivitet, hvor der skal bruges 1 Cosmo. Når en elev trykker på Cosmoen, belønnes han/hun med et spændende fyrværkeri på skærmen. Aktiviteten er velegnet til udvikling af bevidste kommunikations-færdigheder.

Færdigheder: Årsag/virkning, kommunikation, grovmotorisk kontrol, rum/retning sans, reaktionstid.

Improvisering

Giv din musikalske kreativitet frit spil. Tilføj din yndlingsmusik, og tryk så bare på Cosmoerne. De er udstyret med toner fra forskellige instrumenter. Musikskalaen justeres automatisk, så det lyder godt, ligegyldigt hvordan du spiller.

Færdigheder: Auditiv perception, auditiv og visuel diskrimination, opmærksomhed, fælles opmærksomhed, hånd/øje koordination, rum/retnings sans, musikalsk forståelse, improvisering.

Orkester

Leg Dirigent! Brug 1-6 Cosmoer, og rør ved dem for at tilføje trommer, klaver, trompeter etc. Spil alene eller i en gruppe, og lav dit eget orkester. Samarbejd, eksperimenter og udtryk dig, som du vil.

Færdigheder: Auditiv perception, visuel perception, udtrykke præferencer, auditiv diskrimination, fælles opmærksomhed, samarbejde, hånd/øje koordination, rum/retning sans.

Min Stemme

Optag din stemme ved et tryk på en knap. Rør ved Cosmoen, og hør hvordan din vokalisering ændres til underholdende og spændende lydeffekter. Det kan man more sig med i mange timer!

Færdigheder: Årsag/virkning, auditiv diskrimination, verbal kommunikation, hånd/øje koordination, vokalisering, musikalsk forståelse.

Turtagning

Spil musik, og øv dig i at vente, spille på skift, være opmærksom og samarbejde. Vælg din yndlingssang, og giv en Cosmo til hver deltager. Hver Cosmo sætter gang i en del af sangen og lyser op for at vise, hvis tur det er. Tryk på den, når det er din tur, og vær en del af musikkredsen.

Færdigheder: Årsag/virkning, turtagning, udtrykke præferencer, grovmotoriske færdigheder, rum/retning sans, musikalsk forståelse.

Farvematch

Lær at samarbejde, og øv dig i at bruge dit farveordforråd. Find de Cosmoer, der lyser med samme farve, og tryk på dem samtidig, eller samarbejd med en makker. Hvis du gør det rigtigt, får du en musikalsk belønning. Hvis ikke, så pyt med det, du kan bare spille igen.

Færdigheder: Visuel perception og diskrimination, problemløsning, reaktion på visuel stimuli, samarbejde, farvekendskab, fælles opmærksomhed, hånd/øje koordination.

Alle Ens

Alle Ens er en spændende sekvenserings- og problemløsningsaktivitet. Hver gang du trykker på en Cosmo, skifter den farve, og I skal samarbejde, så alle Cosmoerne får samme farve. Start med sværhedsgraden Let, og arbejd jer op til sværhedsgraden Svær.

Færdigheder: Sekvensering, problemløsning, fælles opmærksomhed, samarbejde, grovmotoriske færdigheder, reaktionshastighed.

Hukommelse

Træn hastigheds-, opmærksomheds- og hukommelsesfærdigheder samt og øje-hånd-koordination. Hold øje med lyssekvensen på Cosmoerne, gentag den, og få en spændende audiovisuel belønning. Start med sværhedsgraden Let, og gå gradvist videre til de højere sværhedsgrader. Kan du huske de mere komplekse sekvenser?

Færdigheder: Visuel hukommelse, sekvensering, reaktion på visuel stimuli, problemløsning, turtagning, hånd/øje koordination, reaktionstid.

Historie

Lav sansehistorier ved at røre ved Cosmoerne. Hver Cosmo sætter gang i den valgte sansehistorie og lyser kun op, når det er din tur til at tilføje noget til historien. Tryk på den, når det er din tur, og lad historien udvikle sig. Træn dine logiske, mundtlige, turtagnings- og opmærksomhedsfærdigheder. Spilles bedst i grupper på 2 eller flere.

Færdigheder: Sanseintegration, sekvensering, turtagning, vente-færdigheder, hånd/øje koordination, rum/retnings sans

Videohistorier

Afspil videohistorier ved at røre ved Cosmoerne. Vælg en af de historier, du selv har valgt, eller vælg en video fra YouTube integration, og indstil et tidsinterval. Giv 1 eller 2 Cosmoer til hver af dine elever. Hver Cosmo sætter gang i næste del af videoen og lyser kun op, når det er din tur til at tilføje noget til historien. Bidrager til at træne elevens motoriske, turtagnings- og opmærksomhedsfærdigheder. Spilles bedst i grupper på 2 eller flere.

Kosmonauten Flappy

Få kosmonauten til at flyve ved at trykke på eller klemme en Cosmo. Udvikl din fin- og grovmotorik, og se om du kan score en masse point!

Færdigheder: Årsag/virkning, visuel perception, koncentration, fin- og grovmotorisk kontrol.

Motion

Slip legesygen løs, og få eleverne til at bevæge sig! En flersanselig og aktiv måde at træne opmærksomhed, orienteringsevne, hastighed, koordination af bevægelser og samarbejde. Anbring Cosmoer rundt omkring i lokalet. Få eleverne til at løbe rundt for at slå på Cosmoerne i tide, enten alene eller i grupper. Tildel farver, skift tonerne i hver Cosmo og tilføj backing tracks! Hvem er hurtigst? Hvem kan samle flest point?

Færdigheder: Årsag/virkning, visuel perception og diskrimination, samarbejde, reaktionstid, rum/retning sans.

Kapløb

Skab direkte konkurrence med dette hurtige og sjove spil for at se, hvem der kan finde flest Cosmoer i deres farve. Det er grøn mod orange. Til denne aktivitet skal deltagerne være i par. Den kan leges af 2, 4 eller 6 elever. Én deltager / et hold har de grønne knapper. Den anden deltager / det andet hold har de orange knapper. Formålet er, at hver deltager / hvert hold skal trykke på knapperne med deres farve så mange gange som muligt, inden tiden løber ud.

Færdigheder: Årsag/virkning, turtagning, udtrykke præferencer, grovmotorisk koordination, rum/retning sans.