Vores brugergrupper

Hvem har glæde af vores sanserum?
Et Aabentoft Sanserum kan bruges til alle mennesker uanset alder, diagnose, funktionsniveau og sanseprofil. Typiske har børn, unge, voksne og ældre med forskellige psykiatriske lidelser, motoriske og/eller kognitive vanskeligheder stor glæde og gavn af jævnlige besøg i et sanserum. Det underbygger forskellige studier og forskning. Læs mere HER. Målrettet sansestimuli i et sanserummet kan afhjælpe og/eller behandle de sanseforstyrrelser, som ofte er en del af at have en fysisk og/eller psykisk lidelse. Det kan fx være demens, ADHD, autisme, psykiatrisk lidelse, udviklingshæmning, hjerneskade eller sansemotoriske udfordringer.

Hvad kan vores sanserum bruges til?
Vores sanserum kan både anvendes terapeutisk som et behandlingsrum specifikt til målrettet sansestimulation og sanseintegrationsbehandling, eller som et aktivitets- eller træningsrum med henblik på at styrke fx leg, læring, kommunikation, sociale relationer, musikterapi, reminiscens, motorisk- og kognitiv funktioner. Sanserummet kan også fungere som et “Room for reflection”, hvor der kan skabes en forudsigelig og afgrænset oase for brugerne med henblik på at skabe ro, struktur og tryghed i hverdagen.

Hvor er vores sanserum etableret?
Vi etablerer sanserum på bosteder, plejehjem, fødestuer, skoler, børnehaver, psykiatriske og somatiske afdelinger i hele landet. Vi skaber specialdesignede sanserum, som er tilpasset en enkelt brugergruppe eller som kan anvendes generelt til flere brugere med forskellige vanskeligheder. Alt er muligt både i forhold til indretning, design og betjeningsløsninger. Vores mål er at skabe nogle trygge, sansestimulerende miljøer for brugerne, hvor velvære, nærvær og udvikling er i fokus.

Et Aabentoft Sanserum er brugervenligt og kan tilpasses alle brugergrupper og handicaps