Viden om kognitive funktioner


Kognitive funktioner er en samling af mentale færdigheder, som gør det muligt at forstå omverdenen og fungere i den. Kognitive vanskeligheder som følger efter en hjerneskade, ved en psykisk funktionsnedsættelse er andet, kan komme til udtryk ved nedsat koncentration og opmærksomhed, nedsat hukommelse og indlæring, manglende orienteringsevne og overblik, nedsat bearbejdning af information mm.
Alle umiddelbart usynlige vanskeligheder, men som giver alvorlige følger ift. at kunne opretholde et aktivt og selvstændig livsførelse.


Kognitiv funktionsnedsættelse

Teknologi som kompensation for kognitiv funktionsnedsættelse” – Social og Boligstyrelsen

Kognitiv funktionsnedsættelse kan have mange forskellige årsager, som fx en erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, ADHD, autisme mm., som kan have betydning for, hvilke problemer der opleves i hverdagen. Det kan fx dreje sig om at huske aftaler, komme til tiden og gennemføre opgaver selvstændigt.
IKT Hjælpemidler som kalendere med påmindelsesfunktioner i form af tekst eller auditiv alarm, kan hjælpe med at gøre livet lettere, for borgeren med en kognitiv funktionsnedsættelse, med at huske aftaler og opgaver samt give overblik over forskellige tidsrum. Læs mere HER


Kognitive vanskeligheder ved psykisk funktionsnedsættelse

“Man sparer mental energi, når man læner sig op ad nogle rutiner” – Psykiatrifonden
Mange kan opleve kognitive vanskeligheder efter stress, angst og depression. Det kan fx være problemer med at samle tankerne eller med at overskue og gennemføre de aktiviteter og opgaver, som du tidligere har kunnet. De udfordringer er en naturlig eftervirkning efter en belastningstilstand i hjernen, hvor de områder vi bruger til at fastholde og til at styre opmærksomheden med, lukkes helt eller delvist ned. Vanskelighederne kan vare ved længe efter, at man ellers har fået det bedre.

Ved udfordringer med at bevare overblikket over ens dag, kan man hurtigt føle sig utilstrækkelig både derhjemme og på ens arbejde. Hvilken er en stor risikofaktor for et tilbagefald. Men der er mulighed for at afhjælpe udfordringerne ved at skabe struktur og få indført nogle faste rutiner. Struktur og rutiner har den fordel at det aflaster hjernen. Rutiner kræver nemlig ikke den samme bevidste indsats, som det gør hele tiden at skulle gøre tingene på nye måder og gå nye veje.  
Faste rutiner i hverdagen støtter os, giver overskud og hjælper med at få gennemført aktiviteter. Et godt redskab til at skabe struktur, er ved at anvende en kalender. Læs mere på Psykiatrifonden HER