Bofællesskabet Nygårdsvej

Fokus på at øge livsmestring og livskvalitet

Nygårdsvej, er et nyetableret botilbud med plads til 20 beboere for den primære målgruppe 18-67-årige med psykosociale udfordringer samt dobbelt diagnoser. Bostedet har fra starten af, haft et ønske om at kunne tilbyde individuel tilpasset sansestimuli ud fra den enkelte beboers sensoriske profil, med henblik på at stabilisere arousal niveau.

Bostedet retter henvendelse til Aabentoft, da de er blevet en del af et projekt i Århus kommune, der er finansieret af den Velfærdsteknologiske OPI-pulje https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/opi-pulje-til-velfaerdsteknologi/projekter-velfaerdsteknologisk-opi-pulje/sansestimulering-paa-botilbud, hvor formålet er at forbedre håndteringen af urolige borgere på socialområdet.
Det skal afprøves om brugen af individuel tilpasset sansestimuli kan forebygge indlæggelser samt forebygge og reducere hændelser med udadreagerende adfærd. Samtidig i høj grad at bidrage til øget livsmestring og livskvalitet hos den enkelte beboer og ligeledes forbedre arbejdsmiljøet for personalet.   

 

Det sensoriske rum står nu færdigt og er klar til brug af beboerne.

Ovenfor ses det færdige resultat af det sensoriske rum, som er skræddersyet efter borgernes behov.
Idet Nygårdsvej primært skal arbejde med at dæmpe arousal valgte de af elementer; boblerør, fiberoptik, komfortstol med vibration, diverse lyselementer samt Proximity kortlæser til betjening.

Et boblerør fanger opmærksomheden og skaber en fantastisk stemning i rummet med dets lys og bevægelse. Med boblerøret kan man skabe utallige atmosfærer ved hjælp af farver, vibration, lyd og via muligheden for at interagere med boblerøret. At sidde på sengen og kigge på boblerøret er en fantastisk mulighed for et sensorisk åndehul for beboerne. De har særligt brug for tidspunkter på dagen, som er stimuli-fattige og hvor hjernen kan få ro. En pause behøver ikke at være søvn, men det kan netop være at sidde og kigge på lyset og boblerne mens der lyttes til roligt musik.

Der findes forskellige udgaver af fiberoptikken, men denne udgave har 3 meter lange lysstrenge som er meget visuelt dragende, og det er beroligende i sig selv at sidde og betragte den. Den kan anvendes som et aktivt træningsredskab til at træne opmærksomhed, fokus, finmotorik, taktil stimulering og der kan ligeledes arbejdes med tyngden, ved at vikle fiberoptikken om skuldrene eller have den liggende ovenpå kroppen. Dette stimulerer muskel-ledsansen som hjælper med at øge kropsbevidstheden og med at mærke sig selv.

Komfortstolen med vibration giver mulighed for at sidde på en stabil base med omslutning af et komfortabelt ryglæn. Vibrationen i stolen sker i takt med bassen i musikken og kan justeres op/ned eller helt slukkes. Når man mærker vibrationen i kroppen stimulerer det ligeledes muskel-ledsansen, som er med til at dæmpe arousal niveauet.

Brugervenligt rum for beboerne og personalet

På ovenstående billede ses lyselementerne; LED bane, Planetterne, Boblerør samt Fiberoptik. Alle enhederne er visuelt flotte elementer der er med til at skabe en helt speciel stemning uanset farvevalg i rummet.

SHX Compact danner base for at alle lys- og vibrationselementer samt billede og lyd interagerer med hinanden. I det færdige indhold der medfølger har softwaren allerede defineret hvilke elementer der skal aktiveres, hvordan og hvornår de afsluttes. Endvidere er der i softwaren mulighed for at tilpasse og tilføje mere indhold, så der kan laves målrettede profiler for den enkelte. Det vil sige, at hvis en beboer fx finder ro ved, at sidde under fiberoptikken og få afspillet et bestemt stykke musik, så kan indholdet tilpasses til netop dette.

På Nygårdsvej er det en tværfaglig medarbejdergruppe og på sigt er det tanken, at alle medarbejderne skal kunne understøtte brugen af sansestimulering, ud fra viden om den enkelte beboers sensoriske profil.
Derfor er det meget vigtigt, at det sensorisk rum er brugervenligt.
For at øge brugervenligheden for både medarbejderne og for beboerne faldt valget på betjeningsløsningen
Proximity, som er en smart lille kortlæser. Kortlæseren fungerer, som en del af SHX teknologien og kan automatisk arbejde sammen med de resterende elementer i sanserummet, og når et kort placeres herpå vil sanserummet tilpasse sig. Det vil samtidig sige, at tilpasset indhold til den enkelte beboer kan overføres til et kort, som blot skal lægges på kortlæseren for at blive afspillet.

Før Dagstilbuddet tog rummet i brug fik personalet undervisning i anvendelse af de valgte betjeningsløsninger og indholdet i selve SHX systemet. Dette tilbyder vi altid når vi overleverer et Aabentoft sanserum, for at øge muligheden for at komme godt i gang med at anvende rummet.

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at skabe et specialdesignet sanserum til en specifik borgergruppe, så kontakt os endelig for en uforpligtende samtale eller book et konsulentbesøg.