Hvad er ASK?

Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK) er en fælles betegnelse for de forskellige strategier og udtryksmåder man kan kommunikere på, når talesproget ikke er tilstrækkelig. Det kan f.eks. være tegn, mimik, kropssprog, billeder eller symboler. ASK hjælper mennesker med sammensatte kommunikationsvanskeligheder til, på trods af deres handicap, at kunne deltage aktivt i det sociale liv herunder at kunne indgå i mellemmenneskelige relationer og samspil, lærings- og uddannelsesforløb, samfundsmæssige opgaver og aktiviteter, job og beskæftigelse, fritidsaktiviteter mv. Der findes heldigvis i dag mange hjælpemidler, som kan hjælpe mennesker uden talesprog med at kunne kommunikere med deres omverden på. Det kan både være low-tech redskaber såsom staveplader og pegetavler, til brug af tablets med kommunikationsprogrammer til de større integrerede kommunikationsmaskiner, som f.eks. Grid Pad. Der findes også et hav af forskellige betjeningsmuligheder, så selv dem med svære fysiske funktionsnedsættelser kan være med. Som f.eks. kontaktbetjeninger, hovedmus, øjenstyring mm.

Hvem har behov for ASK?

Der kan være mange forskellige grunde til, at man har behov for en alternativ og supplerende kommunikationsform. Vi kan bl.a. nævne:

  • Afasi (sprog-/talevanskeligheder på grund af en erhvervet hjerneskade i hjernen)
  • Cerebral Parese (spastisk lammelse)
  • Autismespektrum-forstyrrelser
  • Dysfasi (langsom eller forsinket udvikling af sproget hos børn)
  • Downs syndrom, Retts syndrom
  • Dyspraksi (medfødt motorisk udviklings-forstyrrelse)
  • Traumatisk hjerneskade
  • Apraksi (forstyrrelser af indlærte motoriske handlinger på grund af erhvervet hjerneskade)
  • Midlertidige medicinske tilstande såsom tracheostomi

Hvornår går man i gang med at implementere ASK?

Det er ifølge FN’S handicapkonvention en menneskeret at få stillet en alternativ eller supplerende udtryksform til rådighed for mennesker som enten midlertidigt eller varigt har mistet talesproget.

Udpluk fra FN’s handicapkonvention, artikel 21:

“..træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter eget valg..”

Forskning viser, at anvendelse af ASK bidrager positivt til udviklingen af talesprog hos børn, der i forvejen har et potentiale til at udvikle et talesprog (Beukelman, Miranda: “Augmentative and alternative communication, 2005). Man skal derfor ikke være bange for at starte for tidligt. Tværtimod, så er det vigtigt at starte ud så tidligt som muligt, i forhold til de børn som er i risiko for at udvikle sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Vi er her for at hjælpe

Hos A/S Aabentoft har vi mange års erfaring med at finde frem til den rigtige kommunikationsløsning. Det drejer sig om alt fra de lavpraktiske løsninger til de mere komplekse kommunikationssager. Vi hjælper til med – ofte i samarbejde med kommunens IKT konsulent og/eller sagsbehandler – at nå frem til den bedste løsning til slutbrugeren. I vores produktsortiment har vi både software programmer til kommunikationen, hardware løsninger til forskellige behov og mange løsninger til alternative betjeninger hertil, så hele den samlede ASK-løsning til brugeren bliver samlet fra ét sted. Vi udfører gratis afprøvninger og er altid klar på supporten efterfølgende.