Alternativ betjening

Når man grundet nedsat fysisk funktionsevne har besvær med at betjene en computer, iPad, telefon og andet IT udstyr, så findes der andre løsninger på markedet. Disse løsninger kaldes for “alternative betjeninger”. Alternative betjeninger dækker over mange ting, som f.eks.:

  • Alternative mus
  • Stemmestyring og diktering
  • Alternative tastaturer
  • Øjenstyring
  • Hovedstyring
  • Mundstyring
  • 0/1-kontakter
  • Virtuelle betjeninger
  • Indbyggede muligheder / tilgængelighedsindstillinger
  • Armstøtter

De personer som har brug for Alternativ Supplerende Kommunikation (læs mere om ASK), er i mange tilfælde personer som – udover det manglende talesprog – har flere funktionsnedsættelser som giver udfordringer i hverdagen. Derfor kan et kommunikationshjælpemiddel sjældent stå alene, da man også skal finde frem til en passende løsning til måden dette betjenes på, således brugeren får en samlet kommunikationspakke som tilgodeser de ressourcer og behov han/hun har. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at skifte betjeningen ud hen af vejen, hvis det drejer sig om en progredierende sygdom hvor funktionsevnen svækkes over tid. Hos Aabentoft kan du købe og få vejledning i tre af ovenstående kategorier: øjenstyring, 0/1 kontakter, alternative mus/joyticks og hovedstyring.

Øjenstyring

Når man bruger øjenstyring bliver øjets bevægelser registreret og omsat til signaler, som computeren forstår. De brugere som benytter vores Grid Pad 12 eller 15 og som har behov for øjenstyring som betjening, har en stor fordel. Grid Pads er ikke kun designet til at kunne passe til én bestemt øjenstyring, men kan arbejde sammen med de fleste øjenstyringer på markedet. Det betyder, at der er større chance for at finde et match! Vi mennesker er forskellige, og det samme gælder vores øjne. Derfor er det en stor fordel at kunne vælge mellem forskellige øjenstyringsmoduler, og vi står klar til at hjælpe dig med at finde det match.

Det drejer sig om følgende øjenstyringer:

0/1 kontakter

Brugen af mus, tastatur eller touch på en skærm stiller store krav til både grov- og finmotorikken hos os. Det er ikke noget mennesker med normal funktion tænker over, men for dem med nedsat funktion kan det enten være en alt for energikrævende eller umulig betjeningsform. Her kan brugen af eksempelvis 0/1 kontakter være en løsning. 0/1 kontakter er en enkeltkontakt som ved et tryk kan styre en computer eller tablet – som f.eks. vælge noget, dobbeltklikke eller hvad man ellers indstiller den til. De fleste 0/1 brugere benytter scanningsfunktion på enten computer eller tablet til nemmere at kunne navigere rundt på skærmen.

For de brugere som har en vis mobilitet i enten underkroppen og/eller overkroppen, kan benytte en 0/1 kontakt. Kontakten kan placeres ved hovedet, armene, fødderne eller et helt andet sted som man nemmest kan komme til. Alt efter forståelsesrammen og mobilitet, kan man koble flere kontakter på som dermed giver mulighed for flere funktioner. Kontaktbetjeningen indstilles til hvad et tryk betyder, hvor lang tid trykket skal vare før den aktiveres og om et tryk skal aktiveres ved tryk eller slip. Alt i alt, så ser en 0/1 kontakt meget simpel ud, men giver mange muligheder.

Hos Aabentoft har vi forskellige 0/1 kontakter til forskellige formål. Du kan se dem alle her.

Alternative mus/joysticks

Som en anden løsning til betjening findes der alternative former for musestyring. Hvis man har svært ved at bruge en standard mus, er det muligt at bruge et joystick som alternativ. Brugen af joystick stiller andre krav til både underarmens og håndens placering og kan for mange være en lettere betjeningsform. Denne metode ses ofte i samspil med ovenstående 0/1 kontakter, hvor joysticket bruges som musemarkør og kontakten trykkes på for at vælge. Udover standard joystick laver vi også speciallavede designs med vores nye AMSBJOY joystick med Bluetooth forbindelse. Se vores udvalg af alternative mus/joysticks her.

Hovedmus

Når man bruger hovedstyring, kan det eksempelvis gøres ved at placere et reflekterende mærke/prik efter eget valg, som f.eks. i panden. Hovedmusen vil derefter følge denne priks bevægelser, hvilket betyder at hovedet bevægelser bestemmer musens retning og bevægelse på skærmen. Det kan også være en øresnegl eller hovedbånd som følger hovedet bevægelser via bluetooth. Læs mere om vores udvalg af hovedmus her

Armstøtter

Al kommunikation kræver bevægelse. Og gerne i armen. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikationshandicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer. En dynamisk armstøtte støtter brugerens bevægelser i at betjene alternativt kommunikationsudstyr i mange forskellige situationer i skolen, på arbejdspladsen og i fritiden. Se vores udvalg af armstøtter her.

Fingerguides

En fingerguide er en alternativ betjeningsmetode til din kommunikations-enhed. Den placeres direkte på skærmen, således den passer til det antal celler som er på siden. På den måde kan bruger lettere betjene/touche sin enhed, uden at komme til at aktivere flere felter på én gang.