10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner

Udgivet d.

Detaljer

Tidspunkt 29. november 2023 09:00
Adresse

Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby.

Aabentoft er med til arrangementet med både en stand, hvor der vil være et udvalg af kommunikaitonshjælpemidler (ASK løsninger), samt bidrager også med en case til dagen, hvor brugeren, som er hovedperson i casen, vil være med til at give sit syn på implementeringsforløbet af sit kommunikationshjælpemiddel.

Case: Implementering af kommunikationshjælpemidlet GRID Pad hos en bruger

At få stillet et alternativ og supplerende kommunikationsform til rådighed, når man enten midlertidigt eller varigt har mistet talesproget er ifølge FN’s handicapkonvention en menneskeret.
A/S Aabentoft har i en årrække arbejdet med alternative kommunikationsløsninger. Vi hjælper med, ofte i samarbejde med kommunens IKT konsulent eller sagsbehandler, at nå frem til den bedste løsning til slutbrugeren. Vores produktsortiment indeholder både software program til kommunikation, hardware løsninger samt alternativ betjening hertil, så den samlede ASK-løsning bliver samlet ét sted.

Casen handler om implementering af en øjenstyret Grid Pad hos en bruger af Alternativ Supplerende Kommunikation, som har givet hende en stemme og øget hendes selvstændighed.

En konsulent fra Aabentoft vil i samarbejde med brugeren fortælle om, hvordan hun lærte at kommunikere og interagere med omverdenen, ved hjælp af sin øjenstyrede Grid Pad. Hvordan startede det? hvad gik godt undervejs i implementeringen? hvad gik knap så godt og hvordan står det til i dag? Hvad kan en øjenstyret enhed give en bruger, udover at kunne kommunikere?

Praktisk information

Arrangør: CareNet – Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med medlem Videnscenter for Velfærdsteknologi.

Målgruppe: Alle – frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere – samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

I løbet af dagen vil der være Teknologi-basar med produkt- og løsningsfremvisning, og studerende fra SOSU H vil kigge nysgerrigt med.

Vil du vide mere?

Læs mere her.

Vil du tilmelde dig til dagen?

Tilmeld dig hos CareNet her.