Serviceloven §112

I Danmark kan borgere med varige nedsatte funktionsevner få bevilget hjælpemidler for at borgeren skal kunne leve så normalt og selvstændigt som muligt, og uden hjælp fra andre. Her taler vi om servicelovens §112, der netop omhandler støtte til hjælpemidler. 

Serviceloven §112 udpluk

Helt konkret står der i Bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, at:

I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Udpluk fra retsinformation.dk om serviceloven §112 og §113

Vi ser ofte at hjælpemidler, der er udviklet for at afhjælpe funktionsnedsættelser af både fysisk og psykisk art bliver bevilliget vha. Serviceloven §112 som et personligt hjælpemiddel.