Kommunikations strategier

Udgivet d.

Vores samarbejdspartnere fra Smartbox har udarbejdet nogle gode strategier når man arbejder med personer uden talesprog. I daglig tale kalder de dem for “Simple AAC”.

Show
Interesting
Months and Months
Pause
Language
Explore

Always available
Add words
Comment

= Simple AAC


Show: Peg på symboler mens du taler

Ved at pege på de rette symboler, mens du taler til en ASK-bruger, hjælper du med at fremme forståelsen for symbolerne. Du kommer til at fungere som en rollemodel. Det er ikke vigtigt at pege på alle ordene, men bare de mest centrale i det du siger.

Interesting: Sørg for at gøre det sjovt og motiverende

Det er vigtigt at fastholde motivationen for at brugen af et ASK hjælpemiddel bliver en succes. Derfor er det godt at bruge ting som er interessant for brugeren. Vi lærer bedst når vi er motiverede og finder det interessant.

Months and months: At lære ASK tager tid

Nogle brugere har behov for flere måneder af at se rollemodeller benytte sig af ASK og se og høre det i brug, inden de selv begynder at bruge det. Er det også helt okay – og normalt!

Pause: Giv det tid

Det kan tage længere tid at bearbejde det som bliver sagt og at respondere på det. Ved at du giver en pause viser ASK-brugeren at det er deres tid til at tale. En god huske regel er at tælle til 10 inde i dit hoved, så du er sikker på at pausen er lang nok.

Language: Lær dem forskellige typer af ord

Husk på hvorfor det er vi bruger vores sprog. Det er ikke kun til at spørge om noget. So lær dem flere forskellige ord og sætningsstartere og hvordan man kan bruge dem – som f.eks. at kommentere, protestere, stille spørgsmål og meget mere.

Explore: Giv tid til at udforske

Ved at give tid til at spille eller lege med deres hjælpemiddel er helt okay! Det er faktisk rigtig vigtigt at give dem tid til at udforske hvad man kan med det.

Always available: Sørg for at ASK er tilgængeligt

Ligesom vi selv altid har en stemme, så bør ASK brugere også have den mulighed. Det kan være at de både har en high-teck løsning og en low-tech løsning. Men som udgangspunkt bør det altid være tilgængeligt!

Add words: Tilføj flere ord

Når en ASK bruger begynder at bruge deres kommunikationshjælpemiddel, der er det vigtigt at understøtte udviklingen af sproget ved at tilføje flere ord undervejs. Som f.eks. hvis en bruger fortæller et ord, så gentag det ord og tilføj et ord mere.

Comment: Byt spørgsmål ud med kommentarer

Spørgsmål kan være udfordrende at få og i stedet for lærende. Så i stedet for at stille spørgsmål som vi i forvejen kender svaret på, så sig svaret i stedet for. Eller blot kommentere på hvad der sker.

Vil du vide mere om Simple AAC? Så download “Getting Started Guide” nedenfor