Brugergrupper

Et kognitivt handicap kan berøre funktioner indenfor hukommelse, læring, opmærksomhed, impulskontrol og fantasi. Med et kognitivt handicap, kan personen have svært ved sociale relationer, læring, koncentration, forståelse af tiden eller det at skrive og tælle. Hverdagen bliver ofte forvirret, og i nogle tilfælde kan det føre til uro, angst og til depression.

Hjælpemidler til støtte, struktur og overblik mv. hjælper til at tage kontrol over hverdagen, give forudsigelighed og tryghed, så personen kan føle sig tryg og opnå succeser hver dag.

Diagnoser

Personer kan have særlige behov og funktionsnedsættelser af flere årsager, nogle er medfødte og andre erhvervet. Brugere med forskellige diagnoser kan have stor gavn af at et kognitivt hjælpemiddel, så det bliver lettere at strukturere, håndtere og styre egen hverdag. Det giver både øget tryghed, selvstændighed og deltagelse i hverdagen, både i hjemmet, på skolen og på arbejdspladsen.

  • ADHD
  • Autisme
  • Udviklingshæmning
  • Demens

ADHD, autisme, udviklingshæmning og demens er især nogle af de diagnoser, hvor kognitive hjælpemidler kan spille en stor og afgørende rolle for at få afhjulpet de varige følger af funktionsnedsættelsen, for at væsentlig gøre hverdagen lettere i hjemmet og for at blive fastholdt til et arbejdsmarked.

ADHD

Personer med ADHD oplever ofte udfordringer med opmærksomhed og koncentration. Nogle gange er personen overaktiv og kan have svært ved at styre sine impulser.

Hjælpemidler til personer med ADHD:

Autisme

Personer, der har autisme, fortolker ting omkring sig på en anden måde end andre. For mange informationer på samme tid og at være social kan være svært. At fravige fra rutiner og faste måder at udføre handlinger på, kan afføde vredes- og fortvivlelsesudbrud.

Hjælpemidler til personer med ADHD:

Udviklingshæmning

Udviklingshæmning betyder, at personen har svært ved at forstår og lære bestemte ting. Det påvirker hele livet, men gode rutiner og hjælpemidler kan gøre hverdagen lettere. Årsagen til det kognitive handicap kan være flere, og det er alm. at have andre diagnoser samtidig.

Hjælpemidler til personer med udviklingshæmning:

Demens

Personer med demens har svært ved at huske og mindes hvad familie og venner har sagt, de gentager ofte sig selv og kan glemme hvad de skal gøre eller hvor de skal hen. Samtidig kan det være svært at følge med i samtaler, og i det hele taget at forstå hvad der bliver talt om.

Hjælpemidler til personer med demens: